Hervormd Woudenberg

Bijbellezingen 2021-2022

Dr. F.G. Immink zal dit seizoen de Bijbellezingen in Eben-Haëzer verzorgden. De bijeenkomst duren ongeveer een uur en beginnen altijd om 20.00 uur. 
De opzet is als volgt: De avond wordt geopend met het zingen van een Psalm en gebed, daarna volgt de Bijbellezing van plm.30 minuten en een gedachten wisseling van 15 minuten. De avond wordt afgesloten met een Psalm/lied en gebed.

Data en onderwerpen:

10-11-2021: 
Een scheppingslied (Psalm 8) en het scheppingsbericht (Gen. 1 t/m 2:3)
Gaat niet door ivm Coronamaatregelen!!!

15-12-2021: 
De berg Sion in de Psalmen en bij de profeten. 
‘Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion…’ (Psalm 48:3).
‘Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem.’ (Micha 4:2).

26-01-2022: 
Over het begin van het optreden van de Heere Jezus.
‘Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.’ (Mark. 1:1).

23-02-2022: 
Over het lijden en sterven van de Heere Jezus
‘Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed,’ (Rom. 3:25).

30-03-2022:  
Over de opstanding van de Heere Jezus: de eerstgeborene uit de doden.
‘Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.’ (1 Kor. 15:20).

U wordt hartelijk uitgenodigd deze Bijbellezingen bij te wonen.

332