Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezing

Verkiezing ambtsdragers
Aan het eind van dit jaar hopen we de reguliere tweejaarlijkse verkiezing te houden van ambtsdragers. Hierna volgen per ambt de aftredende broeders en de te volgen verkiezingsprocedure.

Aftredend en herkiesbaar zijn ouderling: Gijs Vink; 
ouderling-ouderenpastoraat: Roel van Schaik en de
ouderlingen-kerkrentmeester Laurens Kok en Bram de Muijnck.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn
ouderling-scriba: Wout Blokhuis; jeugdouderling: Gerald van der Linden en diaken: Jacco van der Tak. Daarnaast zijn er in 2019 een tweetal vacatures ontstaan als gevolg van het terugtreden van Andries Veltman (ouderling) en het overlijden van Willem van Grootheest (ouderling-kerkrentmeester), die nog niet zijn ingevuld. Hierdoor ontstaan er vacatures voor het ambt van ouderling, jeugdouderling, ouderling-kerkrentmeester, ouderling-scriba en diaken.

Op basis van de ingediende namen zal de kerkenraad in zijn vergadering van 24 september dubbeltallen opstellen. De verkiezing zal plaatsvinden op maandag 14 oktober om 19.00 uur in de kerk. Voor de verkiezing van jeugdouderling en ouderling-scriba geldt een andere procedure, omdat dit ouderlingen met een bijzondere opdracht zijn. Deze worden volgens de kerkorde, met inachtneming van de door de wijkgemeente aangedragen namen, door de kerkenraad gekozen.

We bidden om de leiding van Gods Geest bij deze verkiezingen en vragen ook om uw aller voorbede.

353