Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezing

Rekening houdend met de ingediende namen heeft kerkenraad in zijn vergadering van 30 oktober jl. besloten om de volgende gemeenteleden voor te dragen als dubbeltal (alfabetische volgorde) in de vacature voor diaken.

- F. (Frans) de Kruif, Stationsweg West 19
- H.A. (Rinke) Schuitemaker, De Omloop 7

De verkiezing zal plaatsvinden op maandag 25 november om 19.00 uur in de kerk. Indien u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn, is het mogelijk om per volmacht uw stem uit te brengen. De volmacht is beschikbaar via de website van onze Gemeente.
Wij bevelen de broeders van harte in uw voorbede aan.

353