Hervormd Woudenberg

Verkiezing ambtsdrager

Verheugd en met dankbaarheid aan de HEERE mochten we als kerkenraad meedelen dat br. H.M. van Egdom, Ringelpoel 27 (3931 MP) zijn verkiezing tot ouderling heeft aanvaard.
Broeder Van Egdom zal in het ambt bevestigd worden tijdens de eredienst op zondag 17 januari om 18:30 uur.
We kijken ernaar uit om straks weer als voltallige kerkenraad de HEERE te mogen dienen in het midden van de gemeente.
We bidden br. Van Egdom en zijn gezin Gods zegen en een afhankelijk leven toe: ‘Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest’.

410