Hervormd Woudenberg

Bevestiging ambtsdragers

Zondagmorgen 14-01-2024 nemen we afscheid van ouderling P. Huijser, ouderling-kerkrentmeester M.G. Leenstra, ouderling T.M. de Leeuw,
diaken M.H. de Roos en ouderling-kerkrentmeester M.A. Zandee.
We laten hen gaan en zeggen hen dank voor de overtuiging, inzet en liefde waarmee zij hun dienst in Christus’ kerk hebben vervuld.
‘Bevestig Gij het werk van hun handen, ja het werk van hun handen, bevestig dat.’

De volgende zes broeders zullen worden bevestigd in het ambt:
J.T. Boutesteijn als ouderling-kerkrentmeester, J. Dekker als ouderling,
J. van Ginkel als ouderling, G.J. ten Ham als ouderling-kerkrentmeester,
J.E. van Reenen als ouderling-kerkrentmeester, R. Wever als diaken.
Ook zullen zes broeders worden herbevestigd voor een volgende ambtsperiode: ouderling J.N.A. den Boer, jeugdouderling R.A. Driever, ouderling H.M. van Egdom, ouderling G.B. Uijl, ouderling A.T. de Vreugd, ouderling J. van der Wind. We bidden om de vervulling met de Heilige Geest voor deze broeders.
‘Dat zij hun ambt en plicht, o HEERE, getrouw verrichten, tot Úw eer!’
Als gemeente mogen we deze mannen ontvangen als dienaren van Christus, Die door Woord en Geest Zijn kerk regeert en daarbij gebruik maakt van de dienst van mensen. In zichzelf ongeschikt,
‘maar onze bekwaamheid is uit God.’

410