Hervormd Woudenberg

Solidariteitskas 2019

Zoals jaarlijks gebruikelijk zal binnenkort bij de belijdende leden en doopleden boven de 18 jaar de envelop voor de bijdrage aan de Solidariteitskas worden bezorgd. De bijdrage is € 10 per lid. De kerkrentmeesters van de plaatselijke gemeenten moeten € 5,- per belijdend lid afdragen aan de landelijke solidariteitskas en mogen € 5 besteden voor de plaatselijke gemeente.

De solidariteitskas is een verplicht landelijk fonds van de PKN, bestemd voor onderlinge steunverlening. Gemeenten kunnen hierop een beroep doen als zij zelf niet in staat zijn om bepaalde activiteiten te financieren. Dat kan uiteen lopen van subsidie bij noodzakelijke restauratie tot pastorale ondersteuning in nieuwbouwwijken. Ook studentenpastoraat, dovenpastoraat en gemeenteopbouwwerk worden uit deze kas betaald. Zo heeft onze gemeente voor het 2de Kerkelijk Centrum vorig jaar uit dit fonds een toezegging voor een subsidie ontvangen van € 100.000.

page1image18936

416