Hervormd Woudenberg

Prachtig resultaat Kerkbalans
De afgelopen weken hebben de kerkrentmeesters nog heel wat enveloppen met antwoordkaartjes in de collectezakken aangetroffen. Ook zijn er al diverse betalingen gedaan buiten de toezeggingen om. Dat heeft het resultaat van de 1ste telling (€ 251.000) nog flink omhoog gebracht. Zowel het gemiddeld bedrag als het aantal gevers is gestegen. De penningmeesters hebben de balans opgemaakt per 1 maart. In deze 2de telling van de actie Kerkbalans mogen we een stand van het tussentotaal zien van € 281.000. Dat is al € 16.000 (bijna 6%) boven de eindstand van de Vrijwillige Bijdrage van december 2017. Onze doelstelling van dit jaar wordt daarmee gehaald. Wij troffen bij de enveloppen tot onze verrassing bovendien ook nog een toezeggingen aan van € 10.000 aan voor de realisatie van het 2de Kerkelijk Centrum zodra dat gebouwd wordt, een prachtige gift die een mooie start is voor de financiering.
De kerkrentmeesters zijn heel dankbaar voor dit geweldig mooie resultaat van de actie Kerkbalans. U heeft als gemeente tot onze blijdschap erg positief gereageerd op onze oproep. Wij ervaren dit ook als een bemoediging en ondersteuning voor het beleid en de uitvoering van de plannen die zijn ontwikkeld. De kerkrentmeesters danken hartelijk allen die aan dit resultaat hebben bijgedragen en bovenal gaat onze dankbaarheid uit naar de Heere God die ons als gemeente hierin Zijn gunst laat zien.
 

Gemeenteavond 22-01-2018

Folder Vrijwillige Bijdrage 2018

Flyer Kerkbalans
 

399