Hervormd Woudenberg

Start actie Kerkbalans 2024

Wat betekent de kerk voor u/jou en wat betekent u/jij voor de kerk?
Deze vragen staan goed beschouwd centraal bij de Actie Kerkbalans 2024.

Hopelijk is de kerk voor u/jou van grote betekenis. Vindt u/jij er de tijd om te luisteren naar wat God te zeggen heeft, te bidden, te zingen? Is het voor u/jou de plek waar u/jij uw/jouw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt?
Dat moment in de week waarop wij samenkomen om naar Zijn stem te horen, Hem groot te maken, de sacramenten te vieren, onze gaven te geven, het geloof met elkaar te delen en tot rust te komen. Wij zijn de Heer dankbaar dat we van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor anderen in de samenleving.

Ook in 2024 willen we onder leiding van Jezus Christus het samen kerk-zijn voortzetten. Daar hebben we uw/jouw steun bij nodig! Met dit bericht doen we daarom een dringend beroep op u/jou.

Laten we ook in 2024 samen kerk zijn. Uw/jouw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk zijn vorm en inhoud te geven. Onze kerk krijgt geen subsidie, maar kost wel geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u en jou als lid van onze plaatselijke geloofsgemeenschap voor een financiële bijdrage.

Voor 2024 is voor de vrijwillige bijdrage een bedrag van EUR 380.500 begroot.

De antwoordenveloppen voor de Actie Kerkbalans 2024 worden binnenkort bezorgd en vervolgens weer opgehaald in de periode van D.V. 16 januari tot en met 26 januari 2024.

Doe mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier
- wanneer u en jij hiertoe in de gelegenheid zijn - ruimhartig in.

Alvast veel dank voor uw en jouw bijdrage!

Naast de flyer van de Actie Kerkbalans treft u/jij een folder aan waarin wij samen met het College van Diakenen met een korte terugblik op het jaar 2023 u/jou informeren over de belangrijkste zaken die in onze colleges aan de orde zijn geweest. Ook is op verzoek een brief met hierin de richtlijnen voor de hoogte van de financiële bijdrage bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

Folder 2024

Terugblik 2023

Richtlijnen

399