Hervormd Woudenberg

Passiestonden: van DV 15 t/m 18 april

Passiestonden 2019

Ook dit jaar zijn er weer Passiestonden, van maandag 15 tot en met donderdag 18 april.
We komen we 19.30 bijeen in de kerk voor een kort moment van stilte, bezinning en overdenking over het lijden van Jezus Christus. Zijn kruisweg bracht ook tweeduizend jaar geleden heel wat teweeg, in de levens van mensen die er – ongevraagd, ongedacht soms – mee in aanraking kwamen.
Iedere avond hopen we stil te staan bij één van deze mensen en ontdekken we hoe hun leven veranderde door de ontmoeting met de lijdende Messias.

Ieder jaar zijn we weer dankbaar dat de Passiestonden bezocht worden door heel verschillende mensen uit allerlei kerken.
We hopen daar ook dit jaar weer op; gasten zijn van harte welkom!

327