Hervormd Woudenberg

Psalmzangavond 11-06-2022

Terugblik Psalmzangavond
Het is alweer even geleden, maar we mogen met dankbaarheid terugkijken op de Psalmzangavond van
zaterdag 11 juni, waarin we het werk van de Heilige Geest mochten ontdekken in de Psalmen. Dat ook de Geest, door de Psalmen heen, ons op de toonhoogte van het geloof mag brengen:
“Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal ’t schoonste lied van enen Koning zingen; terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft.”
Ja, dat laatste regeltje staat weliswaar niet zo in de onberijmde versie van Psalm 45, maar toch is het waar.
De Geest van God wil komen, juist met het zingen van de Psalmen! Bijzonder om zo ook dat onderwijs te mogen ontvangen. We bedanken eenieder die zijn medewerking (weer) heeft verleend aan de Psalmzangavond.
Mocht u de Psalmzangavond gemist hebben: u kunt nog terugluisteren via www.kerkdienstgemist.nl of de livestream terugkijken via YouTube.

De collecte, ter bestrijding van de onkosten en ten behoeve van de evangelisaties Hoorn en Horst, heeft het mooie bedrag van € 361,40 opgebracht. Hartelijk dank!

342