Hervormd Woudenberg

Zondagschool Rumelaar

Beste jongens en meisjes,

Nu de vakantie voorbij is, gaat de Zondagsschool weer starten.
Wij zien jullie weer graag a.s. zondag om 14.00 uur.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Zondag 23 september:
Groep 1: Het bijbelverhaal komt uit Jozua 7 en gaat over Israël verslagen bij Ai.
Groep 2 en 3: Het bijbelverhaal komt uit 2 Koningen 2 en gaat over Elia weggenomen  en Elisa profeet.

Zondag 30 september:
Groep 1: Jozua 8
Tekst Matth. 22 : 37a: En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God
Psalm 46 : 6a
Groep 2 en 3: 2 Koningen 4 : 8 - 37
Tekst Job 37 : 14b: Sta, en aanmerk de wonderen Gods.
Psalm 43 : 4.

Zondag 7 oktober:
Groep 1: Richteren 6
Tekst Matth. 22 : 39b: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Psalm 46 : 6
Groep 2 en 3: 2 Koningen 5
Tekst 2 Koningen 5 : 15b: Zie, nu weet ik, dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël! Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht..
Psalm 105 : 3a.

 

Wij hopen jullie allemaal op zondagmiddag weer te zien in Eben-Haëzer (Middenstraat).

Hartelijke groeten van de leiding.

348