Hervormd Woudenberg

Zondagschool Rumelaar

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Dan zouden wij het leuk vinden om je op zondagmiddag te ontmoeten op zondagsschool Rumelaar. Wij houden zondags- school van 14.00-15.00 uur.

Wat doen we tijdens het zondagsschool-uur? We zingen, overhoren een tekst en/of psalmversje. We luisteren naar de geschiedenissen uit de Bijbel en maken er een verwerking bij. In december vieren we het kerstfeest met alle kinderen, ouders en an- dere belangstellenden in gebouw Eben - Haëzer.

Je mag gerust een keer komen kijken. 
Groetjes van alle leiding van zondagsschool Rumelaar.Beste jongens en meisjes,

Volgens het rooster leren jullie voor de aankomende zondagen de volgende teksten en psalmverzen.

Zondag 13 januari:
Groep 1: Jezus gedoopt (Matth. 3)
Tekst: Zie het Lam Gods.
Lofzang van Simeon: 1

Groep 2 en 3: De eerste discipelen (Joh.1: 28-52)
Tekst: Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!
Psalm: 81: 12

Zondag 20 januari:
Groep 1: De bruiloft in Kana (Joh. 2: 1-12)
Tekst: Ik ben met ulieden al de dagen
Psalm: 81: 12a

Groep 2 en 3: Nicodemus (Joh. 3: 1-21)
Tekst: Schep mij een rein hart, o God! En vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.
Psalm: 25: 6a

Wij hopen jullie allemaal zondagmiddag weer te zien in Eben-Haëzer (Middenstraat).

Hartelijke groeten van de leiding


Voor meer informatie:
voorzitter: Koos v/d Wind 033-3033 311 of
Marian Breunesse: 033-286 0899

348