Hervormd Woudenberg

Zondagschool Rumelaar

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Dan zouden wij het leuk vinden om je op zondagmiddag te ontmoeten op zondagsschool Rumelaar. Wij houden zondags- school van 14.00-15.00 uur.

Wat doen we tijdens het zondagsschool-uur? We zingen, overhoren een tekst en/of psalmversje. We luisteren naar de geschiedenissen uit de Bijbel en maken er een verwerking bij. In december vieren we het kerstfeest met alle kinderen, ouders en an- dere belangstellenden in gebouw Eben - Haëzer.

Je mag gerust een keer komen kijken. 
Groetjes van alle leiding van zondagsschool Rumelaar.Data 2018-2019:
30-9, 7-10, 14-10, 28-10, 4-11, 11-11, 18-11, 25-11, 2-12, 9-12Beste jongens en meisjes,

Volgens het rooster leren jullie voor de aankomende zondagen de volgende teksten en psalmverzen.

Zondag 4 november
Groep 1: Elia en de profeten van Baäl (1Kon. 18)
Tekst: De HEERE is God!
Psalm: 111 : 3

Groep 2 en 3: De vurige oven (Daniël 3)
Tekst: Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken.
Psalm: 91 : 5a.

Zondag 11 november
Groep 1: Elia’s vlucht (1 Kon. 19)
Tekst: Volg Mij.
Psalm: 17 : 8a

Groep 2 en 3: Koning Belsazar (Daniël 5)
Tekst: Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.
Psalm: 91 : 5.

Wij hopen jullie allemaal zondagmiddag weer te zien in Eben-Haëzer (Middenstraat).

Hartelijke groeten van de leiding

 


Voor meer informatie:
voorzitter: Koos v/d Wind 033-3033 311 of
Marian Breunesse: 033-286 0899

348