Hervormd Woudenberg

Zondagschool Rumelaar

 

Beste jongens en meisjes,

Volgens het rooster voor de komende weken leren jullie de volgende teksten en psalmverzen:

Zondag 20 mei:

Omdat het Eerste Pinksterdag is, is er geen zondagsschool.

Zondag 27 mei:

Groep 1: David gezalfd (De man naar Gods hart)

Tekst 1 Samuël 16 : 7a: De mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan..

Psalm 86 : 9a (2 regels)

Groep 2 en 3: Saul tot koning gezalfd (Koningen)

Tekst 2 Korinthe 5 : 17a: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel.

Psalm 72 : 1a (4 regels).

Zondag 3 juni:

Groep 1: David bij Saul en gevlucht (De man naar Gods hart)

Tekst Psalm 59 : 2a: Red mij van mijn vijanden, o mijn God!

Psalm 86 : 9

Groep 2 en 3: Saul zondigt en heeft berouw (Koningen)

Tekst 1 Samuël 15 : 22m: Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer.

Psalm 72 : 1.

Deze zondag sluiten we met elkaar het zondagsschoolseizoen af.

Wij wensen jullie gezegende Pinksterdagen en hopen jullie op zondagmiddag 27 mei weer te zien in Eben-Haëzer (Middenstraat).

Hartelijke groeten van de leiding


Opbrengst actie
De kinderen hebben de afgelopen weken geld bijeengebracht voor de actie ten behoeve van de zondagsschool in Nairobi, Kenia.

Dit heeft het mooie bedrag opgebracht van  € 327,75.

348