Hervormd Woudenberg

Zondagschool Rumelaar

Beste jongens en meisjes,
Fijn, dat jullie iedere zondagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur naar de zondagsschool komen!. Je mag ook gerust een vriendje of vriendinnetje meenemen.

Volgens het rooster leren jullie de volgende teksten en psalmverzen:
Zondag 11 maart:
Groep 1:    Jezus gevangen genomen (lijden, sterven en opstanding)
    Tekst    Jesaja 53 : 5b : Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld..
    Psalm    2 : 7
Groep 2 en 3:    Gevangen en verloochend (lijden, sterven en opstanding)
Tekst    2 Timotheüs 2 : 13a: Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw.
    Psalm    31 : 5a.
De actie voor Kenia is één week verlengd. De spaarpotjes mogen jullie 18 maarrt meenemen.
Zondag 18 maart:
Groep 1:    Petrus verloochent de Heere Jezus (lijden, sterven en opstanding)
    Tekst    Jesaja 53 : 5c : De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem..
    Psalm    31 : 11a
Groep 2 en 3:    Bar-abbas; naar Golgotha (lijden, sterven en opstanding)
Tekst    Jesaja 53 : 7m: Als een lam werd Hij ter slachting geleid.
    Psalm    31 : 5
Op deze zondag hopen wij het GZB-project voor Nairobi (Kenia) af te sluiten. Zijn jullie ook zo benieuwd naar de opbrengst? Willen jullie allemaal je spaarpotje meebrengen? Dan hebben wij voor jullie een leuke herinnering aan deze actie.
Wij hopen jullie zondagmiddag weer te zien in Eben-Haëzer.
Hartelijke groeten van de leiding
 

348