Hervormd Woudenberg

Zondagschool 'Dorp'/Bijbeluur

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),
Het rooster voor de aankomende zondagen ziet er als volgt uit:
11 maart: zondagsschool 
Deze week staan wij stil bij het thema ´meer dan genoeg´ (De nieuwe schepping- leven in overvloed). Wij werken vanuit Johannes 6: 1-15, waar Jezus duizenden mensen te eten geeft. 
De leertekst voor groep 5 en 6 is Johannes 6:14b ‘Hij is werkelijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.’
18 maart: Bijbeluur 
Deze week staan wij stil bij het thema ‘geven brengt leven’ (De nieuwe schepping- sterven en nieuw leven). Wij werken vanuit Johannes 12: 20-33, waar Jezus uitlegt waarom hij gaat sterven.
De leertekst voor groep 5 en 6 is Johannes 12:24b ‘Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft draagt hij veel vrucht.’
Je bent weer van harte welkom op de zondagsschool en tijdens het Bijbeluur tijdens de diensten van 10:45 uur.
Hartelijke groet, De leiding
 

292