Hervormd Woudenberg

Zondagschool 'Dorp'/Bijbeluur

We werken in drie groepen, 1-2, 3-4 en 5-6. Zondagsschool Dorp bestaat uit kinderen en leiding vanuit de PKN in Woudenberg. Voor het seizoen 2018/2019 heeft de AK besloten de constructie bijbeluur/zondagsschool te continueren.Tijdens bijbeluur starten en komen we ook weer terug in de kerk muv het kerst en paasproject.

Wat? Het belangrijkste vinden wij het vertellen van een verhaal uit de Bijbel en werken met de lesme- thode van de hervormde zondagsscholen bond. Groep 1-4 volgt een eigen verhalenlijn. Daarnaast wordt er een passende verwerking gemaakt. De kinderen van groep 5-6 werken met een eigen ver- werkingsboekje met het verhaal, de te leren Bijbel- tekst, vragen over het verhaal en een verwerking. Wie trouw de tekst leert wordt beloond. Ook bidden en zingen zijn een belangrijk onderdeel.

Wanneer? Zondagsschool Dorp is zowel met zon- dagsschool (wijk 1) als bijbeluur (wijk 2) tijdens de 2e ochtenddienst in Eben-Haezer voor groep 1 t/m 6. Er wordt rekening gehouden met kerkelijke acti- viteiten zoals Startdag, Ouder en Kind dienst, Heilig Avondmaal, Kerk en school dienst en vakanties. Daarnaast organiseert Zondagsschool Dorp met Kerst en Pasen een kinderviering voor de gehele gemeente. Zondagsschool Dorp wil hierdoor een aanvulling op de reguliere kerkdiensten waarbij het kinderen op hun niveau al vroeg wil helpen groeien in hun persoonlijke geloofsbeleving.


Het rooster voor de aankomende zondagen ziet er als volgt uit:

18 november - Bijbeluur
Groep 1 t/m 4: God eren bij het bruiloftsmaal - Openbaring 19: 1-10
Groep 5 & 6: In de leeuwenkuil  – Daniël 6
De leertekst is Psalm 50:15: ‘Roep Mij aan in de dag van benauwdheid, Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren’.

25 november - Zondagsschool
Groep 1 t/m 4: Gods nieuwe schepping - Openbaring 21: 1-21
Groep 5 & 6: Esther Koningin – Esther 1 en 2
De leertekst is Esther 2:17a ‘En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen en zij verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes.’.

Vanaf zondag 2 december starten wij met het kerstproject. Dit jaar heeft het kerstproject als thema ‘Lichtdragers van God’. De kinderen zullen op de zondagen vanaf 2 december tot en met kerst tijdens Bijbeluur niet terugkeren naar de kerk, de kinderen kunnen dan na de dienst opgehaald worden in Eben-Haëzer. 

Alle kinderen van groep 1 t/m 6 zijn weer van harte welkom op de zondagschool en tijdens het Bijbeluur!
Hartelijke groet, De leiding


Voor vragen en informatie kunt u bellen/ mailen met:
Greta Leeuwdrent tel: 2864035 email: gretapost@hetnet.nl

292