Hervormd Woudenberg

Zondagschool 'Dorp'/Bijbeluur

We werken in drie groepen, 1-2, 3-4 en 5-6. Zondagsschool Dorp bestaat uit kinderen en leiding vanuit de PKN in Woudenberg. Voor het seizoen 2018/2019 heeft de AK besloten de constructie bijbeluur/zondagsschool te continueren.Tijdens bijbeluur starten en komen we ook weer terug in de kerk muv het kerst en paasproject.

Wat? Het belangrijkste vinden wij het vertellen van een verhaal uit de Bijbel en werken met de lesme- thode van de hervormde zondagsscholen bond. Groep 1-4 volgt een eigen verhalenlijn. Daarnaast wordt er een passende verwerking gemaakt. De kinderen van groep 5-6 werken met een eigen ver- werkingsboekje met het verhaal, de te leren Bijbel- tekst, vragen over het verhaal en een verwerking. Wie trouw de tekst leert wordt beloond. Ook bidden en zingen zijn een belangrijk onderdeel.

Wanneer? Zondagsschool Dorp is zowel met zon- dagsschool (wijk 1) als bijbeluur (wijk 2) tijdens de 2e ochtenddienst in Eben-Haezer voor groep 1 t/m 6. Er wordt rekening gehouden met kerkelijke acti- viteiten zoals Startdag, Ouder en Kind dienst, Heilig Avondmaal, Kerk en school dienst en vakanties. Daarnaast organiseert Zondagsschool Dorp met Kerst en Pasen een kinderviering voor de gehele gemeente. Zondagsschool Dorp wil hierdoor een aanvulling op de reguliere kerkdiensten waarbij het kinderen op hun niveau al vroeg wil helpen groeien in hun persoonlijke geloofsbeleving.


Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),

Het rooster voor de aankomende zondagen ziet er als volgt uit:

13 januari - Bijbeluur
Groep 1 t/m 4: Esther de nieuwe Koningin – Esther 2: 1-18
Groep 5 & 6: De eerste discipelen  – Johannes 1: 28-52
De leertekst is Johannes 1: 29 ‘De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toemkomen en hij zie: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’

20 januari - Zondagsschool
Groep 1 t/m 4: Trouwe Mordechai en jaloerse Haman – Esther 2: 19 – 3: 15
Groep 5 & 6: Nicodemus – Johannes 3: 1-21
De leertekst is Psalm 51:12 ‘Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest’.

Tijdens Bijbeluur zullen de kinderen weer terugkomen in de dienst.

Alle kinderen van groep 1 t/m 6 zijn weer van harte welkom op de zondagschool en tijdens het Bijbeluur! 
Hartelijke groet, de leiding


Voor vragen en informatie kunt u bellen/ mailen met:
Greta Leeuwdrent tel: 2864035 email: gretapost@hetnet.nl

292