Hervormd Woudenberg

Zondagschool 'Dorp'/Bijbeluur

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),

Het rooster voor de aankomende zondagen ziet er als volgt uit:

29 april: zondagsschool

Groep 1-4: Gods opdracht aan Noach uit Genesis 6: 5-22

Groep 5-6: Jezus en Zacheüs uit Lukas 19:1-10

De leertekst voor groep 5 en 6 is Lukas 19:10: Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

6 mei: Bijbeluur

Groep 1-4: Hemelvaart: Jezus gaat naar de Hemel uit Handelingen 1:4-14

Groep 5-6: Hemelvaart uit Handelingen 1: 4-14

De leertekst voor groep 5 en 6 is Johannes 14:2a: In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen

13 mei: zondagsschool

Vandaag hopen wij samen het Pinksterfeest te vieren. De kinderen mogen gewoon naar hun eigen groep en zullen daar het pinksterfeest vieren. We zullen gezamenlijk in de bovenzaal afsluiten, daar kunt u de kinderen weer ophalen.

Groep 1-4: Pinksteren: samen spreken over God uit Handelingen 2:1-41

Groep 5-6: Pinksterfeest uit Handelingen 2: 1-41

De leertekst voor groep 5 en 6 is Handelingen 2:4a: En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.

Alle kinderen van groep 1-6 zijn weer van harte welkom!

Hartelijke groet,
De leiding

292