Hervormd Woudenberg

Gemeentedag 17-09-2022

Op D.V. zaterdag, 17 september a.s. hopen we een gemeentedag te houden. De inmiddels traditionele startdag aan het begin van het seizoen wordt dit jaar extra ‘aangekleed’ met allerlei activiteiten die over de dag heen worden gespreid.

Er komen allerlei mooie en leuke activiteiten voor kinderen, jongeren en ouderen. Een commissie bereidt deze gemeentedag voor en velen zullen een bijdrage leveren. Dit belooft wat.

Na de coronatijd is het goed om elkaar weer te ontmoeten en gezamenlijk het nieuwe seizoen te beginnen en door de activiteiten als kerk present te zijn in ons dorp.

We willen deze dag ook aanwenden om een financiële actie te houden voor (te ontwikkelen) activiteiten in
Eben-Haëzer en de Oosterpoort.

Wilt u/willen jullie deze dag al vast reserveren om er met elkaar een heel mooie dag van te maken.

Als je wilt meewerken laat het dan weten aan de commissie die de dag gaat voorbereiden en die in de komende tijd zeker van zich laat horen.

 

Van de Algemene Kerkenraad: aangekondigde actie 17 september 2022 gecanceld.

Recent is meegedeeld dat we op de startdag voor het nieuwe seizoen ook een financiële actie zouden houden door het aanbieden van extra activiteiten voor de gehele gemeente.
Helaas kan dit onderdeel van de startdag niet doorgaan omdat de tijd die nodig is om dit te organiseren hiervoor te kort is.
Het programma van de startdag gaat uiteraard wel door.

380