Hervormd Woudenberg

Fabels en feiten over Israël

Palestijnse fabel:  De UNRWA bevordert vrede
 De UNWRA is de speciale organisatie van de Verenigde Naties voor de Palestijnen. UNWRA is een afkorting van "The United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees". De Palestijnse vluchtelingen uit 1948 zijn daarmee de enige groep ter wereld waar de Verenigde Naties een aparte organisatie heeft opgericht.
Het is feitelijk een uitkeringsorganisatie. Miljoenen Palestijnen zijn afhankelijk (gemaakt) van de UNWRA voor hun inkomen, onderwijs en medische zorg. Het budget bedraagt circa anderhalf miljard dollar per jaar, wat vooral door Europa wordt opgehoest.

Dit geld wordt dus gebruikt om generaties mensen kunstmatig als 'vluchteling' aan te merken en om die mensen daarom opgesloten te houden in kampen, omdat de Arabische landen en zelfs de Plaestijnse leiders dat willen. In een rapport over 2013 schrijft de UNWRA dat er"1.9 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen in de Palestijnse staat wonen".
Hoe absurd, mensen die in hun eigen bestuurd gebied wonen - vaak zelfs in hun geboorteplaats - vluchtelingen te noemen. Zodat zij een uitkering krijgen en VN-medewerkers dik betaalde banen. en minstens zo absurd dat Europa daar - de steeds verder oplopende - rekening blijft betalen.
(n.b. een enkel land heeft inmiddels te kennen gegeven hier paal en perk aan te willen stellen)

Bijdragen aan vrede doet het zeker niet, integendeel.  De UNWRA bestaat dankzij de Palestijnen en heeft er dus belang bij dat er zoveel mogelijk Palestijnen van haar afhankelijk. Er is 1 medewerker van de VN per 165 Palestijnse "vluchtelingen". Dat zijn ongeveer 40 keer zoveel medewerkers van de VN als bij andere, echte vluchtelingen. Aan Palestijnen wordt per persoon ook circa vier keer zoveel geld besteed dan aan andere vluchtelingen. Overigens zijn de uitgaven per vluchteling nog veel hoger dan de UNRWA rapporteert. Zo rapporteerde UNRWA in 2012 al dat er 465.000 Palestijnen in Libanon ondersteuning zouden krijgen. Dat is in tegenspraak met een wetenschappelijk onderzoek in 2010, nota bene in opdracht van diezelfde UNWRA. Dat rapporteerde dat er in werkelijkheid hoogstens 280.000 Palestijnen in Libanon leven, dus slechts ruim de helft. De 'verdwenen' circa 200.000 Palestijnen zijn Libanees staatburger geworden of zijn vertrokken, vooral naar Europa.

DE UNWRA heeft zich volledig geïdentificeerd met de 'Palestijnse' zaak. Van de 30.000 personeelsleden is 99% Palestijn. Daardoor is het mogelijk dat in de UNWRA scholen in Gaza raketten van Hamas worden opgeslagen en dat in de UNWRA klinieken oorlogstunnels van Hamas gegraven worden. Dit bleek tijdens de gevechten van 2014 en werd erkend door de VN in een onderzoeksrapport in 2015.

UNWRA scholen doen aan geschiedvervalsing, onderwijzen dat de Palestijnen afstammen van de Kanaänieten , promoten Jodenhaat en ontkennen de Joodse geschiedenis en het bestaansrecht van Israël. de UNWRA helpt dus niet bij het oplossen van het conflict, maar juist bij het voortduren van het conflict. Ook omdat het daar een groot financieel belang bij heeft.

Feit: De UNWRA was opgericht om de Palestijnse vluchtelingen uit 1948 te helpen. Zeventig jaar later zijn hun nakomelingen nog steeds opgesloten in kampen.


Wilt u blijven bidden voor Israël. Op de website treft u concrete gebedspunten aan.

Commissie Kerk en Israël

418