Hervormd Woudenberg

Beleidsdocument

De Hervormde Gemeente Woudenberg kent 2 wijkgemeenten, met een eigen profiel, en met een eigen wijkevangelisatiebeleid.
Daarnaast voert de Hervormde Gemeente Woudenberg al jarenlang centrale evangelisatieactiviteiten uit. Om dat werk te faciliteren, is er een orgaan van bijstand: de Centrale Evangelisatie Commissie (CEC).

Nadat het telkens lastig bleek om de CEC bemenst te krijgen, heeft de Algemene Kerkenraad (AK) op 22 mei 2014 besloten om de CEC voortaan slechts te laten bestaan uit de evangelisatie-ouderlingen van de beide wijken, die samen overleggen en praktische afspraken maken over aanpak en organisatie van de centrale evangelisatie-activiteiten.

In september 2020 heeft de AK besloten om terug te komen op deze besluitvorming en de CEC nieuw leven in te blazen. Nieuwe leden werden geworven en de AK deed het verzoek aan de CEC een nieuw werkplan aan te reiken.

Lees hieronder het gehele beleidsdocument:
Startdocument 11-2022

662