Hervormd Woudenberg

Gebedskalender

“Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.” 1 Timotheüs 2:1-2.

Opnieuw is de regering in Israël gevallen. Het is de vijfde keer binnen korte tijd. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er soms een beetje moedeloos van wordt en dat terwijl het niet eens mijn eigen regering is. De Bijbel roept ons echter niet op om te klagen over de overheid of het hele onderwerp maar te negeren. De Bijbel roept ons juist op om te bidden voor de overheid en allen die hooggeplaatst zijn. Israël staat voor veel uitdagingen en de dreiging vanuit Iran lijkt met de dag groter te worden. Een stabiele regering die daadkrachtige besluiten neemt, is daarom een belangrijk gebedspunt. Maar laten we er tegelijkertijd op vertrouwen dat God niet afhankelijk is van regeringen om Israël te bewaren en te leiden. De uiteindelijke herder van Israël is God Zelf.

“Herder van Israël, neem ter ore, U, Die Jozef als schapen leidt.
U, Die troont tussen de cherubs, verschijn blinkend!” Psalm 80:2.

Shalom,
Johanna Eshuis-van Davelaar Coördinator gebedskalender
 

In deze gebedskalender vindt u op de sabbatdagen weer een aantal gebeden uit het Achttiengebed. Dit gebed wordt dagelijks door Joden gebeden. In de tijd van de Heere Jezus was dit gebed al bekend.

Ma 1/8 Israëlische politiek De regering van Israël is gevallen en dat betekent voor de vijfde keer in vier jaar tijd nieuwe verkiezingen. De verwachting is dat ook na de komende verkiezingen er geen duidelijke meerderheid voor één van de blokken zal zijn. Bid dat dit toch wel het geval zal zijn en dat er een stabiele regering gevormd kan worden.

Di 2/8 In de afgelopen jaren werd de Israëlische politiek gekenmerkt door onderlinge achterdocht en tegenwerking. Bid dat politici dit achter zich zullen laten, verzoening zullen zoeken en zich gezamenlijk voor de toekomst van Israël zullen inzetten.

Wo 3/8 Bid dat politici hulp van God zullen verwachten voor beslissingen die zij moeten maken. Bid dat God mensen op het pad van de politici brengt die hen daarin stimuleren (zie Jesaja 56:1-2).

Do 4/8 Israël Bid voor de jongeren in Israël. Net als jongeren in andere westerse landen komen er via sociale media veel denkbeelden en ideeën op hen af die niet stroken met hoe God het leven bedoeld heeft.
Bid voor bescherming van jongeren in Israël tegen verkeerde invloeden en bid dat zij zich zullen laten leiden door God.

Vr 5/8 Binnen bepaalde delen van de bedoeïenengemeenschap in Israël is veel criminaliteit. Regelmatig vallen er slachtoffers. Bid dat er vrede zal gaan heersen binnen deze gemeenschap.

Za 6/8 Sabbat Grote, machtige en ontzagwekkende God, allerhoogste God, die goede weldaden verricht en het al tot Zijn bezit vormt, die de weldaden der vaderen gedenkt en de zonen van hun zonen een verlosser brengt, ter wille van Zijn Naam, in liefde. Koning, Helper, Bevrijder en Schild.
Gezegend zijt Gij, Heer, Abrahams schild (uit de eerste zegenbede van het achttiengebed).

Zo 7/8 Tisha Be-av (Verwoesting van de tempels). “Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daarbinnen zijn.” Psalm 137:1-2.
Vandaag is een dag van rouw voor het Joodse volk. Bid dat dit een dag zal zijn waarop men ook troost ervaart van God.

Ma 8/8 Israël Bid om integriteit bij soldaten in het Israëlische leger. Pas kwam een geval aan het licht waarbij een soldaat gevoelige informatie had doorgespeeld aan iemand die daar niet goed mee om ging. Gelukkig is dit een uitzondering, maar dit soort zaken kunnen de veiligheid van Israël op het spel zitten. Bid dat soldaten goed met hun verantwoordelijkheden zullen omgaan.

Di 9/8 Momenteel horen Tel Aviv en Jeruzalem bij de duurste steden ter wereld om te wonen. Ook in de rest van Israël stijgen de prijzen van wonen en levensonderhoud. Voor jongeren wordt het hierdoor steeds lastiger om woonruimte te vinden en financieel stabiel te zijn. Bid dat hier oplossingen voor gevonden zullen worden.

Wo 10/8 Begin deze zomer ging in verschillende plaatsen in Israël het luchtalarm af. Het was echter vals alarm en men vermoedt dat hier Iraanse hackers achter zitten. Bid om bescherming van Israël tegen cyberaanvallen.

Do 11/8 Bijna dagelijks worden er in Israël terreuraanslagen gestopt of helemaal voorkomen. Dank voor alle aanslagen die voorkomen konden worden en bid dat het leger en de politie alert blijven (zie Jesaja 54:17).

Vr 12/8 Bid om wijsheid voor het hoofd van het Israëlische leger, Aviv Kochavi. Bid dat hij de juiste beslissingen maakt en zich zal laten leiden door God.

Za 13/8 Sabbat Gij zijt machtig voor altijd, Heer, Gij doet doden leven, groot zijt Gij in bevrijden; die in verbondenheid het leven onderhoudt, in grote barmhartigheid doden doet leven, vallenden steunt, zieken geneest en geboeiden losmaakt (uit de tweede zegenbede van het achttiengebed).

Zo 14/8 Israël “Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” Psalm 37:3-4. Dit is een opdracht aan Israël en ook aan ons.
Bid dat Joden en christenen eensgezind aan deze opdracht gehoor zullen geven en zullen samenwerken om tot zegen te zijn voor hun naasten.

Ma 15/8 Bid dat de relatie tussen de Druzen (een Arabische minderheid in Israël) en de staat Israël goed zal blijven. Over het algemeen staan de Druzen positief ten opzichte van Israël en dienen de mannen in het leger.
Aan de andere kant zijn veel Druzen arm en vinden ze dat de Israëlische regering hier wat aan zou moeten doen. Bid om wijsheid voor de Israëlische overheid om hierin de goede keuzes te maken en bid dat de vrede bewaard wordt.

Di 16/8 Bid om bescherming van Israëli’s op straat tegen mesaanvallen.
Zo’n aanval komt vaak uit het niets en is heel moeilijk af te weren.
Bid dat aanvallers op tijd gestopt kunnen worden.

Wo 17/8 Bid voor de komende verkiezingen in Israël op dinsdag 1 november, twee weken na alle Najaarsfeesten. Bid dat de gerichtheid op Gods Bijbelse inzichten tijdens deze feesten doorwerkt in de verkiezingen!

Do 18/8 Bid voor de Joden die in Jezus als de Messias geloven.
Bid voor volharding in hun geloof wanneer zij op onbegrip van hun omgeving stuiten. Bid dat ze tot zegen mogen zijn voor de mensen om hen heen
(zie Efeze 3:14-21).

Vr 19/8 Israël en de volken Onlangs kondigde de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken aan dat Suriname haar ambassade wil verplaatsen naar Jeruzalem. Al snel kreeg hij hier enorm veel kritiek op, ook vanuit de eigen regering en werd het plan in de ijskast gezet. Bid dat Suriname toch de moed heeft om deze stap te zetten.

Za 20/8 Sabbat Gij begenadigt de mens met weten en leert de sterveling inzicht. Begenadig ons van Uwentwege met weten, inzicht en verstand
(uit de vierde zegenbede van het achttiengebed).

Zo 21/8 Israël en de volken Lees vandaag Psalm 105. De hele Psalm is een lofzang op Gods trouw aan Israël met de oproep dit aan anderen door te geven (vers 1b). In vers 1-6 staan duidelijke werkwoorden: loof, maak, zing, spreek, beroem, vraag, zoek en denk. Dank voor de trouw van God aan Israël en bid dat christenen wereldwijd deze boodschap aan anderen doorgeven.

Ma 22/8 In Iran zijn de afgelopen tijd een aantal hooggeplaatste personen vermoord. Zij hielden zich bezig met o.a. het bevoorraden van Hezbollah met wapens. Iran vermoedt dat Israël hierachter zit. Bid om bescherming van Israël tegen wraak en bid om wijsheid voor Israël om Irans plannen tegen te houden.

Di 23/8 Er zijn signalen dat Iran Israëli’s die buiten Israël leven, probeert te kidnappen als wraak op de eliminaties die Israël vermoedelijk gedaan heeft in Iran. Bid om bescherming van Israëli’s die buiten Israël leven.

Wo 24/8 Israël heeft sinds kort beschikking over vliegtuigen die onzichtbaar zijn op de radar en in staat zijn Iraanse kerncentrales te bombarderen als het nodig is. Dank dat Israël deze mogelijkheid heeft. Bid tegelijkertijd dat het niet nodig zal zijn dat Israël deze vliegtuigen inzet.

Do 25/8 Bid dat de leer van de vervangingstheologie helemaal uit de kerken zal verdwijnen. Nog steeds zijn er dominees die deze leer prediken.
Bid om inkeer hierover.

Vr 26/8 Onlangs heeft Hamas beelden naar buiten gebracht van een Israëlische burger die de terreurgroep sinds 2015 gevangen houdt.
Op de beelden is te zien dat de man aan de zuurstof ligt. Hamas probeert al heel lang een gevangenenruil met Israël op te zetten, maar dit brengt Israël voor zeer lastige dilemma’s. Bid om wijsheid voor Israël en bescherming van de gevangen genomen man.

Za 27/8 Sabbat Vergeef ons, onze Vader, want wij schoten tekort, scheld ons kwijt, onze Koning, want wij misdreven; want kwijtscheldend en vergevend zijt Gij. Gezegend Gij, Heer, Genadige, die zoveel vergeeft (uit de zesde zegenbede van het achttiengebed).

Zo 28/8 Israël en de volken “En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.” Openbaring 7:4. Ondanks dat er velen zijn die het liefst heel het volk Israël uitgeroeid zien worden, zal God Zijn volk Israël bewaren tot in eeuwigheid. Dank voor Gods belofte van bescherming en bid dat Israël hier ook op zal vertrouwen.

Ma 29/8 Israël gaat via Egypte gas transporteren naar Europa.
Bid om een goede samenwerking en dat het ook mag leiden tot meer onderlinge vriendschap in plaats van de vele kritiek die er vaak uit Europa is op Israël.

Di 30/8 Hoewel de EU steeds meer met Israël samenwerkt op het gebied van energie, heeft zij tegelijk toegezegd dat de Palestijnse Autoriteit (PA) meer dan 200 miljoen euro aan steun krijgt. Dit terwijl er bijvoorbeeld in de schoolboeken van Palestijnse scholen nog heel veel antisemitisme staat.
Bid dat dit geld niet uitgekeerd wordt aan de Palestijnen, zolang geweld tegen Israël en Joden door de PA verheerlijkt wordt.

Wo 31/8 Iran probeert steeds verder te infiltreren in het door oorlog verscheurde Syrië. Het doel hiervan is om Israël, bijvoorbeeld via Hezbollah, aan te vallen. Israël probeert deze plannen van Iran te blokkeren door doelen in Syrië te bombarderen. Bid dat Israël erin slaagt om Iran te blokkeren en bid dat Iran deze strijd opgeeft.

Do 1/9 Antisemitisme In Toronto, Canada, werd bij een universiteit onlangs een graffiti tekening op de muur gespoten met de tekst: ‘Schiet Joden in hun hoofd.’ Dit is slechts één voorbeeld van Jodenhaat waar Joden op veel plekken in de wereld dagelijks mee te maken krijgen. Bid dat Joden in plaats van haat te maken krijgen met liefde van mensen die er juist voor hen willen zijn en hen willen steunen.

Vr 2/9 De Anti-Defamation League, een Joodse Internationale organisatie die antisemitisme bestrijdt, heeft een nieuw beleidsplan opgesteld.
Hierin worden overheden opgeroepen om op verschillende manieren antisemitisme te veroordelen en te bestrijden. Dank voor het werk van deze organisatie en bid dat het nieuwe plan effect zal hebben.

Za 3/9 Sabbat Genees ons, Heer, dan zijn wij genezen, bevrijd ons, dan zijn wij bevrijd, want Gij zijt onze lof. En breng volledige genezing voor al onze slagen, want God, Koning, een geneesheer trouw en barmhartig zijt Gij. Gezegend Gij, Heer, die de zieken van Zijn volk Israël geneest (uit de achtste zegenbede van het achttiengebed).

Zo 4/9 Israël en de Kerk “Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.” Hebreeën 2:16-17. Jezus is in de eerste plaats gekomen voor Zijn eigen broeders, het Joodse volk. Dank hiervoor en bid dat wij als christenen dit niet uit het oog verliezen.

Ma 5/9 Antisemitisme Polen heeft een tijd geleden wetten aangenomen die het verbieden om de rol van Polen in de WOII te bespreken en die het heel moeilijk maken om tijdens de oorlog kwijtgeraakte eigendommen van Joden terug te geven. De relatie tussen Polen en Israël is hierdoor verslechterd.
Bid dat er in Polen erkenning zal zijn voor wat fout ging tijdens de oorlog en dat er goed onderwijs zal zijn over de Holocaust.

Di 6/9 In Duitsland waren er in 2021 gemiddeld 7 gemelde gevallen van antisemitisme per dag. Een stijging van 40% ten opzichte van 2020.
Bid voor alle Joden die dagelijks in angst leven door bedreiging, scheldpartijen of geweld. Bid ook specifiek voor kinderen die met deze angst opgroeien.

Wo 7/9 Een groep in Amerika, die zichzelf ‘The mapping Project’ noemt, heeft een kaart naar buiten gebracht met heel veel Joodse instanties die volgens hen de ‘kolonisatie van Palestina’ promoten. Op de kaart staan onder andere synagogen en instellingen voor gehandicapten. De kaart doet denken aan de lijsten met namen van Joodse instanties die in de WOII rondgingen.
Bid dat deze groep bestraft wordt voor dit antisemitisme en dat de kaart op geen enkele manier gebruikt gaat worden.

Do 8/9 De Boycot, Desinformatie en Sanctie (BDS) beweging die actief is in Boston publiceerde de antisemitische kaart (zie vorig gebedspunt) op haar sociale media. Het internationale comité dat de BDS beweging aanstuurt, distantieerde zichzelf van de kaart. Hoewel dit goed is, blijft het werk van de BDS in het geheel antisemitisch. Bid dat de aanhangers van de BDS hierover tot inkeer komen.

Vr 9/9 Christenen voor Israël Op 10 en 11 september worden er twee Israëlconferenties georganiseerd op Curaçao waar ds. Kees Kant zal spreken. Deze conferenties vinden plaats in samenwerking met lokale kerken en ds. Kenneth Kross. Bid voor gezegende conferenties (zie Jesaja 62:1-2).

page5image52814272

Za 10/9 Sabbat Blaas de grote bazuin voor Israëls vrijheid en steek op het teken voor de inzameling van Israëls ballingen, en zamel het Joodse volk tezamen in uit de vier hoeken van de aarde(uit de tiende zegenbede van het achttiengebed).

Zo 11/9 Israël aan de grenzen Als Israël het raketafweersysteem de Iron Dome gebruikt om raketten te onderscheppen, dan kost dat tienduizenden dollars per keer. Israël verwacht echter vanaf volgend jaar een nieuw lasersysteem in gebruik te nemen, dat per onderschepping slechts twee dollar kost.
Dank voor deze ontwikkeling en bid dat dit systeem inderdaad in gebruik genomen kan worden.

Ma 12/9 Bid voor zegen op het werk van Israëlische inlichtingendiensten.
Bid dat zij mensen die aanvallen voorbereiden, kunnen betrappen en arresteren.

Di 13/9 In Zuid-Libanon heeft Hezbollah meer dan 150.000 raketten gericht op Israël staan. Hezbollah kan er op elk moment voor kiezen om de raketten af te gaan schieten. Bid om bescherming van Israël tegen dit dreigende gevaar en bid dat de raketten verwijderd zullen worden.

Wo 14/9 Er zijn steeds meer signalen dat Hamas probeert om Palestijnse gebieden in Judea en Samaria in te nemen die onder de Palestijnse Autoriteit (PA) vallen. Recent werd een tunnel ontdekt naast een veiligheidsmonitor-centrum van de PA. De onderlinge strijd en chaos neemt doe. Bid voor het Palestijnse volk dat hieronder lijdt. Bid dat men in zal zien dat de weg van vrede met Israël de beste weg is.

Do 15/9 Christenen voor Israël Het team van Christenen voor Israël organiseert op 17 september een conferentie naar Verona (Italië), waar ook veel jonge christenen aanwezig zullen zijn. Ds. Kees Kant is hier een van de sprekers. Bid voor geopende harten en dat steeds meer christenen de boodschap over Gods trouw aan Israël zullen begrijpen.

Vr 16/9 Christenen voor Israël. Op 17 september is er ook een conferentie voor voorgangers in Denemarken. Dank dat de conferentie georganiseerd kan worden en bid om zegen op het werk in Denemarken.

Za 17/9 Sabbat Wees Koning over Israël, Gij Heer, Gij alleen, in verbondenheid en erbarmen, en doe gerechtigheid met Israël in het recht.
Gezegend Gij, Heer, Koning, die liefheeft gerechtigheid en recht
(uit de elfde zegenbede van het achttiengebed).

Zo 18/9 Christenen voor Israël “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”
Mattheüs 6:33. Bid om de komst van het Koninkrijk van God en bid dat hoewel er zoveel dingen zijn waar we ons druk om kunnen maken, onze focus het Koninkrijk zal zijn.

Ma 19/9 Dank voor alle mensen die in de zomer de tentoonstelling in het Israëlcentrum bezocht hebben. Bid dat het hen stimuleert om anderen over Gods plan met Israël te vertellen.

Di 20/9 Bid voor allen die in het Israëlcentrum werken. Bid voor eenheid en goede samenwerking en dat er telkens weer nieuwe ideeën zullen ontstaan om de boodschap van Gods trouw aan Israël verder te verspreiden.

Wo 21/9 Bid voor zegen op het werk van alle Israëlconsulenten door heel het land. Bid dat zij een goede verkoop zullen hebben en dat zij goede gesprekken over Israël zullen hebben met hun klanten.

Do 22/9 Alija Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben 25.000 Joden uit Oekraïne en omliggende landen alija gemaakt naar Israël.
Dank voor al deze Joden die thuis konden komen.

Vr 23/9 Afgelopen tijd hebben er duizend Ethiopische Joden alija gemaakt. Nog veel Ethiopische Joden wachten met smart op het moment dat ook zij alija mogen maken. Bid dat dit voor hen snel werkelijkheid wordt en bid voor kracht in de periode van wachten.

Za 24/9 Sabbat De spruit van David, uw dienaar, doe die snel ontspruiten en zijn hoorn verheffe zich door Uw bevrijding; want op Uw bevrijding hopen wij heel de dag. Gezegend Gij, Heer, die de hoorn der bevrijding doet ontspruiten (uit de vijftiende zegenbede van het achttiengebed).

Zo 25/9 Alija Bid dat de alija onverminderd doorgaat in deze tijd, ondanks het feit dat de Israëlische regering is gevallen en er daardoor minder makkelijk besluiten genomen kunnen worden.

Ma 26/9 Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar). “Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.” Leviticus 23:24. Bid om een gezegend nieuwjaar voor het Joodse volk.

Di 27/9 Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) Tien dagen na Rosj Hasjana is het Jom Kipoer (Grote Verzoendag). Deze tien dagen zijn de tien dagen van inkeer. Er wordt tijdens deze periode gebeden om inkeer en vergeving.
Bid om zegen op deze dagen en bid dat het ook inspirerend zal zijn voor niet-Joodse mensen om zelf ook zaken recht te zetten die niet goed zijn.

Wo 28/9 Alija “Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders, en die Hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de

zee.” Psalm 107:1-3. Dank dat God trouw is aan Zijn volk en hen terugbrengt naar het Beloofde Land.

Do 29/9 Doron Almog is de nieuwe voorzitter van de Jewish Agency. De Jewish Agency is een organisatie die zich inzet voor de terugkeer van Joden naar Israël en daarbij ook allerlei praktische hulp aanbiedt aan de Joden die terug willen keren. Bid om zegen op het werk van Almog en op het werk van alle anderen die betrokken zijn bij de organisatie.

Vr 30/9 Het maken van alija is een hele onderneming en het lukt niet voor iedereen om alles te kunnen regelen. Bid dat voor Joden die alija willen maken, alle obstakels die in de weg liggen zullen verdwijnen.

Za 31/9 Sabbat Rots van ons leven, Schild van onze bevrijding,dat zijt Gij van geslacht tot geslacht. Wij danken U en vertellen Uw lof voor ons leven dat overgegeven is in Uw hand, voor onze zielen die zijn toevertrouwd aan U, voor Uw tekenen die elke dag bij ons zijn en voor Uw wonderen en goedheden te allen tijde,‘s avonds, ‘s morgens en ’s middags
(uit de achttiende zegenbede van het achttiengebed).

365