Hervormd Woudenberg

Gebedskalender

“U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel buigt zich voor U neer.” Nehemia 9:6.

Met het leger in de hemel wordt de engelenmacht bedoeld die altijd voor Gods aangezicht is en God voortdurend looft. Iets van deze enorme engelenmacht was zichtbaar op aarde bij de geboorte van de Heere Jezus. God gebruikt Zijn engelen ook om Zijn volk te beschermen in de geestelijke strijd die er gaande is. Bid deze twee maanden dat God met Zijn engelen rondom Zijn volk is. In het vers uit Nehemia komt ook sterk naar voren dat God de Almachtige is en dat alles en iedereen van Hem afhankelijk is.
Laten we in dit besef bidden, wetend dat God bijmachteismeertedoendandatwijvoormogelijkhouden.

“En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Lukas 2:13-14.

Shalom,
Johanna Eshuis-van Davelaar Coördinator gebedskalender

 

Lees hier de gehele Gebedskalender als pdf

365