Hervormd Woudenberg

Gebedskalender

 

Shalom, De HEERE God zegende Abraham en gaf vervolgens de belofte:
“Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben”
(Genesis 22:17). Als Rebekka wegtrekt uit haar geboorteland om de vrouw van Izak te worden, zegent haar familie haar en volgt dezelfde belofte:
“Zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden” (Genesis 24:60).
Deze belofte, dat het nageslacht van Abraham en van Rebekka hun vijanden zullen overwinnen, wordt in verschillende bewoordingen herhaald door o.a. Bileam, Esther, David, Jesaja en Joël en Zacharia. Uiteindelijk zien we deze belofte ook terug in de ontroerende tekst van het lied Vehi Sheamda:
“Dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven: de belofte. Want het is niet één vijand die tegen ons opstond om ons te vernietigen. Maar de Heilige, gezegend is Hij, redde ons van hun hand.” Ja, er zijn nog steeds vijanden die het Joodse volk willen vernietigen. Maar bovenal is er de God van Israël, die Zijn belofte ook in onze tijd bevestigd, zodat wij Hem, samen met het Joodse volk, mogen danken voor 75 jaar Israël! De HEERE zegene u in de voorbede, Pieter Bénard - Christenen voor Israël.

Gebedskalender augustus-september:
Di 1/8 Israël Onder invloed van hitte en droogte breken er regelmatig natuurbranden uit in Israël. Bid dat de branden snel ontdekt worden en goed geblust kunnen worden. 

Wo 2/8 Christians for Israel International (C4I) Eind juni hebben ds. Kees Kant en Andrew Tucker van Christians for Israel International (C4I) gesproken op een 3-daags symposium in Noorwegen van de christelijke krant ‘Norge Idag’. ‘Norge Idag’ verspreid wekelijks positief nieuws over Israël.
Dank en bid het werk van ‘Norge Idag’. 

Do 3/8 Israël De gewelddadige criminaliteit in Arabische steden in Israël neemt toe, met als gevolg steeds meer doden en gewonden. De Israëlische overheid werkt nu samen met Arabische parlementsleden om dit probleem aan te pakken.
Bid voor rust en vrede in de Arabische steden en wijsheid voor de overheid. 

Vr 4/8 Israël In Israël is de man gestorven van een vrouw die een maand daarvoor omkwam door een raketaanval vanuit Gaza. De man stierf waarschijnlijk mede doordat hij zijn vrouw enorm miste.
Bid voor de nabestaanden van dit echtpaar.
Bid ook voor allen die hun echtgenoot verloren bij een terroristische aanslag. 

Za 5/8 Sabbat In opdracht van Balak moet Bileam Israël vervloeken.
Bileam spreekt echter namens de Heere God een zegen uit: “Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen: als Hij zegent, kan ik het niet keren. Hij aanschouwt geen onrecht in Jacob; ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan”
(Numeri 23:20- 21).
Dank dat de beloften uit Genesis ook hier zichtbaar worden, vervloekingen worden teniet gedaan en God regeert. 

Zo 6/8 Israël Het Israëlische Parlement heeft de staatsbegroting die voor de komende twee jaar geldt, goedgekeurd. Dit betekent dat nieuwe verkiezingen voorlopig zijn afgewend. Dank hiervoor en bid voor wijsheid en eenheid binnen de Israëlische regering. 

Ma 7/8 De gesprekken die de regering voert over de hervormingen van het hooggerechtshof, gaan door. Het blijft spannend wat hieruit komt en hoe de bevolking hierop gaat reageren.
Bid om wijsheid voor de overheid en rust in het land. 

Di 8/8 Een Arabische krant heeft een enquête gehouden onder Palestijnen over hun leiders en over vrede met Israël. Uit de enquête bleek dat 75% van de respondenten geen vertrouwen heeft in het eigen leiderschap.
Bid dat er een beweging op zal komen onder de Palestijnen, die ervoor zorgt dat er nieuwe leiders aan de macht komen die daadwerkelijk vrede met Israël zoeken. 

Wo 9/8 Bid voor bescherming van Arabische christenen die er openlijk voor uitkomen Israël te steunen. Voorbeelden hiervan zijn ds. Naim Khoury uit Bethlehem en ds. Saleem Shalash uit Nazareth en hun echtgenotes.
Dank voor hun moed en bid dat zij mensen om hen heen inspireren om zich op te stellen als vriend van Israël. 

Do 10/8 In de Arabische stad Jenin vestigen zich steeds meer terroristen.
De Palestijnse Autoriteit heeft deze stad niet meer onder controle.
Op het moment dat Israël terroristen in de stad arresteert, wordt het Israëlische leger zwaar onder vuur genomen.
Bid dat er een einde komt aan de terreur in Jenin. 

Vr 11/8 De Israëlische overheid is van plan om toestemming te geven voor de bouw van ongeveer zesduizend woningen in Judea en Samaria.
De Verenigde Staten is hier niet blij mee, omdat het volgens hen een obstakel is voor de tweestatenoplossing.
Bid om wijsheid voor Israël om de juiste belangenafweging te maken en zich niet onder druk te laten zetten. 

Za 12/8 Sabbat Door de moedige actie van koningin Esther worden, net als bij Bileam, de rollen volledig omgekeerd: “... op de dag waarop de vijanden van de Joden hoopten hen in hun macht te krijgen, gebeurde het omgekeerde, want de Joden zelf kregen hun haters in hun macht” (Esther 9:1b).
Bid dat ook in onze tijd er dappere vrouwen en mannen opstaan en het Joodse volk de juiste weg zullen wijzen. 

Zo 13/8 Israël Onlangs brachten de leiders van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), een terreurgroepering uit de Gazastrook, een bezoek aan Iran. Iran moedigde hen aan in de strijd tegen Israël.
Bid dat Iran en de PIJ onsuccesvol zijn in hun strijd tegen Israël. 

Ma 14/8 Bid voor Joden die in Jezus als de Messias geloven. Dank dat zij Jezus erkennen als Heer en Redder. Bid dat deze gemeenschap zich steeds meer zal uitbreiden. 

Di 15/8 “En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.” 1 Petrus 4:7. Israël speelt een grote rol in de eindtijd en daar zullen we steeds meer van zien. Noem Israël daarom dagelijks in uw gebed. Bid voor Gods bescherming van het volk en dat Hij zijn plan met Israël zal volvoeren. 

Wo 16/8 Begin deze zomer liep een protest van de Druzische gemeenschap tegen de bouw van een windmolenpark op de Golanhoogten uit de hand. Bid dat de relatie tussen Israëli’s en Druzen goed blijft. De jongere generatie Druzen wordt steeds meer beïnvloedt door Arabische antiIsraëlpropaganda. 

Do 17/8 Christians for Israel International Van 17-29 augustus zal
ds. Glashouwer in Thailand over Gods trouw aan Israël spreken in diverse kerken.
Dank voor deze mogelijkheid en bid voor open harten. 

Vr 18/8 Israël De Israëlische minister van nationale veiligheid onderzoekt de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal burgers dat een wapen bij zich mag dragen. Bid om wijsheid voor de minister om te beslissen wat het meeste veiligheid brengt. 

Za 19/8 Sabbat David was niet onberispelijk maar wel een man naar Gods hart, die zowel voor zichzelf als voor het Joodse volk in gebed ging.
“Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen, op de dag dat ik roep.
Dit weet ik: dat God met mij is” (Psalm 56:10).
Bid dat Israëls vijanden keer op keer zullen terugdeinzen. 

Zo 20/8 Israël Premier Netanyahu heeft een ministerieel comité opgericht dat zich specifiek bezig gaat houden met het omlaag brengen van de kosten van het dagelijks leven. Steeds meer mensen leven in armoede. Bid dat de overheid het probleem daadwerkelijk weet aan te pakken en bid voor zegen op het werk van organisaties die armen helpen. 

Ma 21/8 Regelmatig worden er wapens en munitie gestolen van legerbasissen van het Israëlische leger. Deze wapens worden vaak gebruikt voor de criminaliteit. Bid dat het leger de diefstallen kan voorkomen. 

Di 22/8 In het gebed Onze Vader bidden we ook “verlos ons van de boze” (Mattheus 6:13b). Bidden voor Israël betekent opstaan tegen de plannen van de boze t.a.v. Gods volk. Daarom moeten we niet alleen voor Israël maar ook voor onszelf als voorbidders, bidden om Gods bescherming tegen de boze. 

Wo 23/8 Christenen voor Israël. Vandaag wordt in Nijkerk Tour de Adi gefietst. Het is een fietstocht om geld op te halen voor Adi, een organisatie in Israël die zorg draagt voor meervoudig gehandicapte kinderen.
Bid voor een gezegende fietstocht en zegen op het werk van Adi. 

Do 24/8 Israël Israël wordt geconfronteerd met een dringend tekort aan artsen. Artsen gaan met pensioen of vertrekken naar andere landen.
Bid dat de gezondheidszorg in Israël goed zal blijven en dat er genoeg personeel is. 

Vr 25/8 Het Israëlische leger (IDF) voorspelt dat in het geval van een oorlog, het aandeel elektronische oorlogsvoering steeds groter zal worden.
Het platleggen van elektronische systemen kan zeer grote gevolgen hebben. Dank dat het Israëlische leger hier scherp zicht op heeft en bid dat Israël goed voorbereid is op dit soort aanvallen. 

Za 26/8 Sabbat De profeet Jesaja spreekt over de alija (terugkeer van Joden naar Israël): “Uw kinderen zullen zich haasten, maar uw vernielers en verwoesters zullen van u weggaan” (Jesaja 49:17). Dank voor de terugkeer van het Joodse volk naar het Joodse land! Voor wie in vrede met hen wil wonen in Israël is er plaats, maar vijandschap kan rekenen op de macht van de Bewaarder van Israël. 

Zo 27/8 Begin juli hebben een aantal Palestijnen na het ochtendgebed met Hamasvlaggen gezwaaid op de Tempelberg. Ook hingen zij foto’s van terroristen op. Bid dat de tijd snel zal komen dat er vrede zal heersen op de Tempelberg en Joden er in vrijheid kunnen bidden. 

Ma 28/8“Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed.” Jakobus 2:8.
Bid dat wij als christenen wereldwijd onze Joodse naaste lief zullen hebben zoals wij onszelf liefhebben. Bid dat christenen niet de splinter in het oog van Israël zullen zien zonder iets te doen aan hun eigen balk. 

Di 29/8 Israël en de volken Iran heeft een raket geproduceerd die 2000 kilometer kan overbruggen en daardoor Israël kan raken. Bid dat deze raket nooit zijn doel zal halen en dat Iran gestopt wordt in de strijd tegen Israël. 

Wo 30/8 De kans dat er een normaliseringsovereenkomst gesloten wordt tussen Israël en SaoediArabië wordt steeds kleiner. Mede doordat Saoedi-Arabië weer toenadering heeft gezocht tot Iran. Bid dat Saoedi-Arabië zich meer gaat opstellen als bondgenoot van Israël. 

Do 31/8 Vanwege het 75-jarig bestaan van de staat Israël benadrukte een Oostenrijkse minister bij haar bezoek aan Israël de steun van Oostenrijk voor de Joodse en democratische staat Israël. Dank voor de goede banden en bid dat meer Europese landen zich duidelijk als bondgenoot van Israël zullen opstellen. 

Vr 1/9 Een agrarische organisatie die vanwege banden met de PFLP
(een organisatie die door Israël als terroristisch wordt aangemerkt) draait in samenwerking met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een internationaal uitwisselingsprogramma voor Palestijnse studenten.
Bid dat de Europese samenwerking met dit soort organisaties verbroken wordt. 

Za 2/9 Sabbat De profeet Joël beschrijft dat na het blazen van de bazuin op Sion en de afkondiging van een vastentijd, het volgende gebeurde:
“Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk”
(Joël 2:18). Dit patroon zien we door de hele Tenach. Dank voor de genade van God. Bid dat het Joodse volk zal blijven inzien, dat wanneer zij zich verootmoedigen, de Heere God voor hen zal strijden. 

Zo 3/9 Israël en de volken Er is weer een rapport uitgebracht door de onderzoekscommissie van de Verenigde Naties, waarin Israël wordt beschuldigd van het tegenwerken van maatschappelijke organisaties. telkens brengt de VN rapporten uit die Israël beschuldigen van uiteenlopende misdaden, zonder dat hier goede bewijzen voor zijn geleverd.
Bid dat Israël geen hinder zal ondervinden door de laster uit deze rapporten. 

Ma 4/9 “En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart.” Efeze 5:19. In veel traditionele kerken worden er elke zondag psalmen gezongen. Het zingen van psalmen verbindt ons met Israël. Dank voor deze prachtige liederen in de Bijbel en bid dat christenen zich bewust zijn van de verbinding met Israël bij het zingen of lezen van de psalmen. 

Di 5/9 Israël en de volken Bid om wijsheid voor alle Israëlische diplomaten die werken in verschillende landen en instituten (zoals de Verenigde Naties).
Bid dat zij Israël goed kunnen vertegenwoordigen. 

Wo 6/9 Israël aan de grenzen Hezbollah troepen hebben een grootschalige oefening gehouden aan de Israëlisch-Libanese grens. Israëlische analisten voorzien dat Hezbollah bij een oorlog met Israël zal proberen om Israëlische dorpen te bezetten en de inwoners te gijzelen. Bid dat het niet tot een oorlog komt en bid voor Gods bescherming tegen gevaar vanuit Libanon. 

Do 7/9 Onlangs vielen Libanese burgers Israëlische soldaten aan bij de grens. De onrust en incidenten aan de grens met Libanon nemen toe.
Bid dat Gods engelen zullen waken rondom Israël. 

Vr 8/9 Bij de grens van Israël met Egypte is het over het algemeen rustig.
De rust werd dit voorjaar echter ruw verbroken door een dodelijk aanslag van een Egyptische grensbewaker op Israëlische soldaten die gestationeerd waren aan de grens. Bid dat de rust aan de grens mag wederkeren en Israël en Egypte in goede vrede samen blijven leven. 

Za 9/9 Sabbat De relatie van de Heere God tot Zijn volk is heel duidelijk: “.. want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan” (Zacharia 2:8b).
We mogen bidden dat er meer besef komt onder de volken en in de kerken, ook al kunnen we niet alle huidige gebeurtenissen plaatsen en begrijpen we niet alle Bijbelse profetieën, dat strijd tegen het Joodse volk strijd tegen God is. 

Zo 10/9 Israël en de volken Er is deze zomer door terroristen voor het eerst een raket afgevuurd vanuit de Arabische stad Jenin in het Bijbelse Hartland. Dit is de eerste keer in meer dan tien jaar dat er vanuit het gebied Judea en Samaria een raket is afgevuurd.
Bid dat er niet meer zullen volgen. 

Ma 11/9 Bid voor bescherming van de grenssteden Sderot en Asjkelon in het zuiden van Israël. Wanneer er vanuit Gaza raketten worden afgevuurd, zijn deze steden vaak de eerste steden die geraakt worden. 

Di 12/9 Antisemitisme Tijdens een voetbalwedstrijd in Nederland werden onlangs 154 voetbalsupporters opgepakt vanwege antisemitische spreekkoren. Dank dat er adequaat ingegrepen is door de politie en bid dat dit voorbeeld anderen ervan zal weerhouden om deze spreekkoren ten gehore te brengen. 

Wo 13/9 In Frankrijk braken deze zomer massale protesten uit nadat een politieman een jongeman doodschoot. Bij deze protesten werd ook een groot Holocaustmonument besmeurd en beschadigd. Bid dat de woede van de demonstranten in Frankrijk zich niet tegen Joden zal keren. 

Do 14/9 Uit een rapport van een Berlijnse waakhondorganisatie blijkt dat er een stijging is van het aantal gewelddadige antisemitische incidenten in Duitsland. Bid om bescherming van Joden in Duitsland en bid dat antisemitische aanvallen worden voorkomen. 

Vr 15/9 Een Zuid-Afrikaanse politicus heeft voorgesteld een Joodse school in Kaapstad te sluiten omdat veel leerlingen, nadat ze de school hebben afgerond, alija maken en in het Israëlische leger gaan dienen.
Bid dat deze politicus tot inkeer komt en bid voor verbreking van de geest van antizionisme. 

Za 16/9 Sabbat en Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) Tijdens Rosj Hasjana wensen Joden elkaar een goed en zoet nieuwjaar. Bid voor een gezegend nieuwjaar voor het Joods volk waarin zij Gods bescherming en hulp zullen ervaren. Dank voor Gods trouw aan Israël. 

Zo 17/9 Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) “Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.” Psalm 8:3. Dit vers wordt opgezegd tijdens de gebedsdienst op Rosj Hasjana.
Bid dat alle Joodse kinderen, waar ook ter wereld, mogen weten en ervaren dat zij een Vader in de hemel hebben. 

Ma 18/9 Antisemitisme Complottheorieën over het Joodse volk steken werkelijk overal de kop op. Zo ook na de implosie van de duikboot Titan.
Een complottheorie hierover wees de Joodse Rothschild familie aan als schuldigen van het ongeluk. Bid dat deze valse theorieën ontmaskerd worden en dat ze het Joodse volk geen schade kunnen aandoen. 

Di 19/9 Alija Zoals u weet betekent alija 'opgaan'. Deze term wordt gebruikt voor Joden die terugkeren naar Israël, opgaan naar Jeruzalem, naar Sion, (Psalm 122). Bid dat de nieuwe immigranten (oliem) niet alleen fysiek terugkeren maar ook geestelijk:
“... om de Naam van de HEERE te loven” (Psalm 122: 4b). 

Wo 20/9“Ik zal u uit de heidenvolken halen en uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen” (Ezechiël 36:24). Korter en krachtiger kan het haast niet gezegd worden. Onze taak hierin? Dit woord geloven, voorbede doen en praktische hulp bieden. Dank dat we via CVI, C4I en IPC hier optimaal mee bezig kunnen zijn in deze tijd nu de Heere God Zijn volk thuis brengt. 

Do 21/9 Het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken kampt met een grote achterstand met betrekking tot het verstrekken van paspoorten aan nieuwe immigranten. Bid dat dit soort administratieve obstakels voor de nieuwkomers snel verholpen worden. 

Vr 22/9 Christenen voor Israël Het boek ‘Onbegrensd Israël’ van Johannes Gerloff (theoloog) en Heinz Reusch (gediplomeerd gids) is sinds kort beschikbaar in het Engels. Bid dat dit een hulp mag zijn voor velen om het huidige conflict rond Israël beter te begrijpen. 

Za 23/9 Sabbat Een prediker merkte eens op: “De Heere God heeft Zijn volk zo lief, dat Hij er een heel boek over geschreven heeft.” Dank dat in meer dan één derde van de Bijbel over het Joodse volk, over Israël, over Jeruzalem, over de profetische terugkeer naar hun land, over eeuwige beloften aan hen en over de overwinning van hun vijanden, geschreven staat. 

Zo 24/9 Christenen voor Israël In het najaar hopen veel sprekers van CVI weer lezingen te geven doorheen het land. Bid om gezegende studieavonden met goede onderlinge ontmoeting en verdieping over Gods beloften voor Israël. Bid ook voor zegen voor alle andere activiteiten van CVI die op de planning staan. 

Ma 25/9 Jom Kippoer (Grote Verzoendag) “Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad.” Jona 4:2b. Op Jom Kippoer wordt er in de synagoge uit Jona gelezen. Dank voor de grote genade van God om de zonden van de wereld weg te nemen. 

Di 26/9 Christenen voor Israël Bid voor zegen op het werk van het Israël Producten Centrum. Bid dat de containers met Israëlproducten op tijd in Nederland aan zullen komen. Bid dat Israëlische ondernemers, waarvan IPC de producten afneemt, zich gesteund en verbonden voelen met hun Nederlandse klanten. 

Wo 27/9 Helaas gaat de oorlog in Oekraïne onverminderd door. Koen Carlier en zijn team in Oekraïne helpen dagelijks veel Oekraïense Joden in de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren. Dank voor dit belangrijke werk wat Koen en zijn team doen en bid voor zegen op hun werk. 

Do 28/9 Afgelopen voorjaar vond de Mazzeltov-tour plaats. 9 feestelijke concerten om te vieren dat de staat Israël 75 jaar bestaat. Wij kijken terug op een zeer geslaagde tour. Dank dat de tour goed is verlopen en dat er een heel mooi bedrag is opgehaald voor Shalva, een hulporganisatie voor kinderen met een beperking. 

Vr 29/9 Soekot (Loofhuttenfeest) Deze avond begint het Loofhuttenfeest. Een week lang leven Joden in loofhutten om te gedenken hoe God hen door de woestijn leidde. Bid dat het Joodse volk de komende week Gods nabijheid zal ervaren en dat God hen draagt. 

Za 30/9 Sabbat en Soekot Met Soekot zoeken veel families en vrienden elkaar op om het feest samen te vieren. Bid om goede ontmoetingen en bid ook dat het Joodse volk niet opgeschrikt zal worden door aanslagen, maar dat het in vrede het feest kan vieren.  

365