Hervormd Woudenberg

Gebedskalender

‘Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.’ Psalm 91:11-13.

Israël heeft afgelopen maanden een orkaan van haat over zich heen gekregen. Eerst de gruwelijke aanval op 7 oktober en vervolgens de woede van een groot deel van de wereld vanwege Israëls zelfverdediging.
Op anti-Israëldemonstraties zijn de ergste teksten over Israël gescandeerd. Alles wijst er op dat er een grote geestelijke strijd rondom Israël woedt. Wij beginnen daarom de komende gebedskalender met gebed vanuit Bijbelteksten over geestelijke strijd. Psalm 91 is hier een voorbeeld van.
De leeuw en de adder staan in Psalm 91 symbool voor het kwaad en de duivel. Jezus grijpt hier op terug wanneer hij in Lukas 10:19 Zijn discipelen de macht geeft om slangen en schorpioenen te vertrappen. Hij belooft hen dat ze hen geen schade kunnen toebrengen. Vanuit deze woorden van Jezus, waaruit Zijn grote macht blijkt, mogen we de komende tijd weer bidden voor Israël.

Shalom,
Christenen voor Israël

Gebedskalender maart

Vr 1/3
‘Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.’ Deuteronomium 8:3.
Bid dat Israël in deze tijd van oorlog en crisis zich zal vastklampen aan de beloftes die voor hen in de Bijbel staan.

Za 2/3 
Sabbat 
In de aanloop naar 7 oktober zijn er door de Israëlische overheid en veiligheidsdiensten veel signalen gemist die er op wezen dat er een aanval aan zat te komen. Bid dat hier goede lessen uit getrokken worden en dat signalen al in een vroeg stadium opgepikt worden.

Zo 3/3 
Israël 
Bid voor alle Joden die in Jezus als de Messias geloven. Dank dat zij Jezus als hun Broer en Messias hebben leren kennen. Bid dat zij, waar dan ook in de maatschappij, tot zegen zullen zijn voor hun naasten.

Ma 4/3 
Israël en de volken 
Iran heeft een grote rol gespeeld bij de voorbereidingen van de aanslagen op 7 oktober. Nog steeds ondersteunt Iran Hamas en Hezbollah met wapens en geld.
Bid dat de Israël-haat van Iran verbroken wordt.

Di 5/3
Bid dat nieuwe plannen van Iran om Israël aan te vallen via andere groeperingen of door middel van de ontwikkeling van een atoombom, op niets zullen uitlopen.

Wo 6/3
De Verenigde Naties heeft onder leiding van VN Secreatris-Generaal Guterres Israëls acties in de Gazastrook op talloze manieren en momenten veroordeeld. Gelukkig zijn veroordelingen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties niet bindend, maar Israël lijdt wel onder de voortdurende stroom van kritiek. Bid dat er telkens weer landen zijn in de Verenigde Naties die wél voor Israël opkomen en Israël daarmee bemoedigen.

Do 7/3
De Verenigde Staten heeft zich afgelopen maanden als bondgenoot van Israël opgesteld en speelt een belangrijke rol in de oorlog door Israël te voorzien van veel financiële steun en levering van wapens.
Bid dat de Verenigde Staten een goede bondgenoot van Israël zal blijven en het sentiment niet zal omslaan.

Vr 8/3 
Regelmatig komen er verhalen naar buiten van ‘collaborateurs’ in Iran en de Palestijnse gebieden die geëxecuteerd werden omdat ze samengewerkt zouden hebben met Israël. Het is niet altijd te verifiëren of deze mensen daadwerkelijk Israël hielpen.
Bid voor bescherming van alle spionnen en helpers van Israël in het buitenland.

Za 9/3 
Sabbat 
Sinds het uitbreken van de oorlog is het aantal antisemitische incidenten alarmerend sterk gestegen. Het zijn incidenten waarbij Joden fysiek worden aangevallen maar ook online krijgen zij bakken van haat over zich uitgegoten. Bid om bescherming van Joden buiten Israël tegen antisemitisme.

Zo 10/3 
Antisemitisme 
Bid dat terroristen die een aanslag op een synagoge of ander Joods gebouw voorbereiden, op tijd gestopt worden.

Ma 11/3
Er worden de laatste tijd, met name in de Verenigde Staten, heel veel valse bommeldingen gedaan over bommen in synagogen. Dit levert continu grote angst op bij de Joodse gemeenschap. Bid dat dit angst zaaien zal stoppen en dat de mensen die deze valse meldingen doen, opgepakt worden.

Di 12/3
Steeds vaker hoor je dat vooraanstaande personen in westerse landen, zoals bekende schrijvers en mediapersoonlijkheden, de operatie van Israël in de Gazastrook vergelijken met de daden van Nazi-Duitsland.
Bid dat zij terugkomen op deze vreselijke vergelijking en bid dat deze leugen geen vaste grond vind in de harten van mensen.

Wo 13/3 
Bid om fysiek en geestelijk herstel van de vrijgelaten ontvoerden.
Bid dat zij goede ondersteuning krijgen in het verwerkingsproces.

Do 14/3
Bid om troost voor allen die één of meerdere familieleden of vrienden hebben verloren op 7 oktober. Bid dat zij mogen ervaren dat God erbij is in de diepe put van het grote verdriet.

Vr 15/3
Bid om fysiek herstel van honderden militairen die gewond zijn geraakt bij de aanval op 7 oktober. Dank voor de goede gezondheidszorg in Israël en bid dat mensen wonderbaarlijk goed zullen herstellen.

Za 16/3 
Sabbat Door de talloze raketaanvallen van Hamas zijn veel huizen en wegen verwoest in Israël. Bid dat de opbouw van de verwoeste gebouwen en wegen voorspoedig zal gaan.

Zo 17/3 
Herstel 
De aanval op 7 oktober heeft in Israël een collectief trauma veroorzaakt. Veel mensen hebben hun gevoel van veiligheid verloren. Bid dat bij Israëli’s het vertrouwen in de mogelijkheid van een veilig Israël bestaan terug zal komen en niet opnieuw beschaamd zal worden.

Ma 18/3
Ook de economie heeft zwaar te lijden gehad onder de oorlog. Veel mannen zijn opgeroepen (geweest) als reservist, waardoor veel werk niet gedaan kon worden. Bid dat de economie snel zal herstellen en dat de schade beperkt zal blijven.

Di 19/3
Dank voor alle mensen van buiten Israël die afgelopen tijd (vrijwilligers)werk in Israël hebben gedaan om het land draaiende te houden. Bid dat de hulp van deze buitenlanders door zal blijven gaan en er telkens weer mensen zijn die zich geïnspireerd voelen om te gaan helpen.

Wo 20/3 
De vriendschappen die er waren tussen Israëli’s en Arabieren in Israël, zijn door de oorlog onder druk komen te staan. Bid dat er ook herstel zal komen in de band tussen Israëli’s en Palestijnen die deze aanvallen helemaal niet wilden en in rust en vrede in Israël willen wonen/werken.

Do 21/3
De meest vreselijke verhalen over seksueel geweld door Hamasstrijders zijn naar buiten gekomen. Bid om herstel van de diepe trauma’s die hierdoor veroorzaakt zijn bij overlevenden en ooggetuigen.

Vr 22/3
Ook na 7 oktober zijn er gewonden gevallen door raketaanvallen vanuit Gaza en vanuit Libanon. Bid dat al deze gewonden een voorspoedig herstel zullen hebben en bid voor zegen op het werk van allen die in de gezondheidszorg werken.

Za 23/3 
Sabbat 
Het aantal mensen dat zelfmoord pleegt in Israël is gestegen. Bid dat er voor mensen die zich hulpeloos en depressief voelen, uitkomst zal komen.
Bid dat mensen om hen heen hen troosten en dat God Zijn licht over hen zal schijnen.

Zo 24/3 
Poerim 
Bid dat Israël op deze dag van Poerim zal ervaren dat God hen ook nu redt uit de hand van de vijand.

Ma 25/3 
Herstel 
‘Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.’ Jeremia 32:41. Dank voor deze belofte uit Jeremia. Dank dat God Israël nooit zal loslaten.

Di 26/3 
Christenen voor Israël 
Bid vandaag voor het (internationale) werk van Christenen voor Israël, voor de informatievoorziening via kranten en websites, boeken en dvd's.
Bid dat mensen geraakt zullen worden door deze informatie, zodat de liefde voor Israël en de Bijbel zal groeien.

Wo 27/3 
Bid dat in elk van de 40 landen waar Christenen voor Israël een afdeling of vertegenwoordiger heeft, de Heilige Geest zal werken in de harten van de mensen die horen over de rol van Israël in de wereld. De Verenigde Naties zijn een strijdtoneel, maar dat geldt ook voor de harten van mensen.

Do 28/3 
Dank voor het werk dat Koen en Ira Carlier samen met hun team in Oekraïne doen onder Holocaustoverlevenden. Er is veel armoede onder deze mensen en veel verdriet door de oorlog die nog altijd in Oekraïne woedt.

Vr 29/3 
Goede Vrijdag 
‘Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.’ Jesaja 53:8b. Dank dat Jezus Zijn leven heeft gegeven voor Zijn eigen volk en voor de zonden van alle mensen in deze wereld.

Za 30/3 
Sabbat 
Bid voor zegen op de activiteiten die Christenen voor Israël de komende tijd organiseert, zoals de lezingen en de tentoonstelling.
Dank dat we al deze activiteiten in vrijheid kunnen organiseren.

Zo 31/3 
Eerste Paasdag 
‘Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.’
1 Korinthe 15:6. Dank dat Jezus de dood verslagen heeft en bid dat Jezus Zichzelf spoedig zal openbaren aan heel Zijn volk, zoals Jozef zichzelf openbaarde aan zijn broeders.

365