Hervormd Woudenberg

Kerstpakketten voor Hebron

Ook dit jaar hoopt de buurtgemeente Hebron in Amsterdam zo’n
80 kerstpakketten uit te kunnen delen aan de mensen in de wijk die dat hard nodig hebben. Dat zijn er veel! Hebron probeert op deze wijze het licht van kerst, Christus, te laten schijnen in deze arme buurt.
Als verbonden gemeente in Woudenberg willen wij hierbij ondersteunen.

U kunt helpen door op dinsdag 13 december of woensdag 14 december tussen 14.00u en 19.00u spullen af te geven bij de familie Verboom, Stationsweg West 137. Het zendingsteam zorgt voor transport naar Amsterdam. Het kunnen spullen zijn uit uw eigen kerstpakket, maar u kunt zelf ook boodschappen doen en af komen geven.

U kunt ook kerstpakketten sponsoren door een bijdrage te storten op de bankrekening van de Diaconie Hervormde Gemeente Woudenberg,
NL75 RABO 0372 4005 23, o.v.v. kerstpakketten Hebron.
Dit kan t/m 12 december. Het richtbedrag voor één kerstpakket is € 100.
Voor uw bijdrage koopt het zendingsteam goederen voor in de pakketten.

Helpt u Hebron een Christus een gezicht te geven in Amsterdam?

Kerstgroet 2022

607