Hervormd Woudenberg

Bijeenkomst voor alleengaanden

Bijeenkomst voor alleengaanden met verlies en rouw.

Door het team luisterend oor en enkele creatieve gemeenteleden wordt op
20 april a.s. een bijeenkomst gehouden met lunch voor alleengaanden met verlies en rouw. Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee met iets lekkers voor u klaar. Het programma begint om 10.30 uur.

Vorig jaar werd een wandeling georganiseerd met een bezoek bij gemeenteleden voor weduwen en weduwnaars. Uit de reacties hierop bleek dat er vele vormen zijn van verlies en rouw, zoals een echtscheiding die niet gewenst is, verlies van zinvol werk als gevolg van arbeidsongeschiktheid, kinderloosheid enz. Ook hiervoor werd aandacht gevraagd.

Daarom hebben wij deze bijeenkomst georganiseerd met als doel elkaar te ontmoeten en bemoedigd te worden o.a. door een lezing van Alide Snitselaar, pastoraal medewerker van “De Herberg”. Ook mogen wens kenbaar worden gemaakt vanuit de gedachte dat wel elkaar als gemeente kunnen en mogen steunen.

Er wordt gezorgd voor een lunch. Het programma duurt tot ongeveer
13.00 – 13.15 uur.
U bent hartelijk welkom.

Om alles goed te kunnen voorbereiden vinden we het prettig dat u zich vooraf aanmeldt. Dit kan bij Adriaan Bos, coördinator van het team luisterend oor. Graag vóór 15 april 2022.
Tel. 06-38963533 of via de e-mail a.c.bos@hervormdwoudenberg.nl 
Als u nog twijfelt of vragen hebt bel gerust.
Mocht u pas op het laatste moment besluiten te komen.
Dit kan natuurlijk ook.

610