Hervormd Woudenberg

Klusdag Hoorn

Het kan en mag weer… op zaterdag 9 april hopen we weer een dagje te gaan klussen in Hoorn.
We vertrekken om 8.00 uur bij Eben-Haëzer, om rond 16.00 uur weer terug te zijn in Woudenberg.
We gaan deze dag voornamelijk straten en schilderen.
Wie gaat (weer) mee?
Graag uw aanmelding bij:
Marius-Jan Breugem (j.p.m.breugem@hervormdwoudenberg.nl) of
Rinke Schuitemaker (h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl)

427