Hervormd Woudenberg

Herdenkingsavond Reformatie

De Algemene  Kerkenraad nodigt u/jou hartelijk uit voor de Hervormingsavond op donderdag 31 oktober om 20.00 uur in de Dorpskerk..
Deze herdenkingsavond wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente Woudenberg en de Hersteld Hervormde Gemeenten van Woudenberg en Scherpenzeel.
Het belooft een bijzonder mooie avond te worden. De voorbereidingscommissie is dankbaar dat ds. W.J.C. van Blijderveen van de plaatselijke Hersteld Hervormde Gemeente bereid is gevonden om de Reformatielezing te houden.
De titel van het referaat van ds. W.J.C. van Blijderveen is GENADE ALLEEN!”.
Aan de herdenkingsavond zal medewerking worden verleend door het jongerenkoor Elad uit Elspeet o.l.v. Marieke Seekles – van Manen.
Ds. A.D.J. Wessels uit Woudenberg zal de opening verzorgen en
Ds. J. Kommerie uit Woudenberg zal de avond afsluiten.
De toegang is gratis, maar er is wel een collecte voor de Stichting ‘In de Rechte Straat’.

571