Hervormd Woudenberg

Gebedssamenkomst

Voorbede is het reinigende bad waarin iedere gelovige en de geloofsgemeenschap zich iedere dag moet dompelen, zo heeft Dietrich Bonhoeffer eens gezegd.
Zo mogen we ook weer biddend en dankend samenkomen om in overgave en vertrouwen met en voor elkaar te bidden en te danken.

192