Hervormd Woudenberg

Israëlzondag

Collecte Israëlzondag
Het Joods National Fonds (JNF) bedankt onze gemeente voor de prachtige opbrengst van de collecte op de Israëlzondag. Er is een bedrag geschonken van €1.283,57. Ze waren hier heel blij mee. In de Negev woestijn worden dankzij deze collecte 70 bomen geplant. (Een mooi Bijbels getal). Inmiddels hebben we hiervan een Chai-certificaat ontvangen met vermelding van de naam van onze kerkelijke gemeente en de tekst uit Jesaja 35:1. Chai betekent LEVEN. Mede dankzij deze gift wordt de woestijn teruggedrongen en wordt Israël groener. Deze bijdrage wordt ervaren als een zegen voor het land Israël.
Nogmaals hartelijk dank.

569