Hervormd Woudenberg

Israëlzondag

Collecte Israëlzondag
Op 4 oktober a.s. is er weer de Israëlzondag. In de morgendiensten hopen de predikanten speciaal aandacht te besteden aan Israël. Ook ontvangt u bij de uitgang van de kerk de Israëlkrant van Christenen voor Israël. Ook het Isreality-magazine wordt uitgereikt.  We roepen u op dit materiaal te lezen om een evenwichtig beeld te krijgen.
De gezinnen met kinderen krijgen een zogenoemd Loofhuttenfeest-tasje. Met o.a. medewerking van Christenen voor Israël en het Joods Nationaal Fonds wordt dit tasje gevuld met allerlei bijzondere spulletjes. Wat dan? Dat blijft nog even een verrassing.

In overleg met de diaconie wordt er een collecte gehouden voor de pro-life organisatie 'Be'ad Chaim (voor het leven). De organisatie heeft het hieronder geplaatste prachtig embleem

                                     pastedGraphic.png

Deze organisatie heeft o.a. centra in Tel Aviv en Jeruzalem voor hulpverlening bij ongewenste zwangerschap. Ook wijzen ze mensen op de gevaren van abortus. Zie voor meer informatie de tekst van de diaconie.

569