Hervormd Woudenberg

Israëlzondag

Op 6 oktober a.s. is er weer de Israëlzondag. In de morgendiensten hopen de predikanten speciaal aandacht te besteden aan Israël. Ook ontvangt u bij de uitgang van de kerk de Israëlkrant van Christenen voor Israël. Ook voor de kinderen en de jeugd is er speciaal materiaal beschikbaar, namelijk Tov!Clubmagazine en Isrealitymagazine. Graag roepen wij u op dit materiaal te lezen.

In overleg met de diaconie wordt er een collecte gehouden voor het Joods Nationaal Fonds. Dit fonds heeft tot doel Israël tot bloei te brengen. Citaat:
Er is nog veel te doen:  bomen brengen leven naar de woestijn.

Het zuiden van Israel bestaat voornamelijk uit een dunbevolkte woestijn. Om die dorre gebieden leefbaar te maken en de woestijn terug te dringen, zal ook daar geplant worden. Het planten in het zuiden is kostbaarder omdat het daar droger is, de grond minder vruchtbaar is en we meer volwassen stekjes moeten inzetten. Het gebrek aan water dwingt ons selectief te zijn. We kiezen ervoor dichtbij de dorpen te planten om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van huishoudafvalwater en omdat de mensen daar er het meest profijt van hebben: een boom brengt leven naar de woestijn! JNF Nederland heeft besloten zijn volle gewicht achter deze nieuwe inspanning te stellen en nieuwe gebieden te ontwikkelen. Dit jaar hebben we nieuwe gebieden geadopteerd in het noorden van de Negev: rond Lahav en Beersheva.’

We willen graag een aantal boomcertificaten kopen à 18 euro per boom. “De woestijn zal bloeien als een roos” (Jesaja 35:1).  Het zou fijn zijn wanneer er een Woudenbergs minibosje kan worden geplant.

Graag uw bijdrage voor het doel Israël tot bloei te brengen. Een doel dat zeer aangevochten wordt en waar wij het verschil kunnen maken.
Dank hiervoor.

569