Hervormd Woudenberg

Israëlzondag

Op 2 oktober a.s. is er weer de Israëlzondag. In de beide morgendiensten zullen de predikanten speciaal aandacht besteden aan Israël. Ook ontvangt u bij de uitgang van de kerk de Israëlkrant van Christenen voor Israël en voor de jongeren en kinderen is het blad ‘Tov’ en ‘Isreality’ beschikbaar. Ook zal een flyer worden uitgereikt.  We hopen hiermee de onopgeefbare verbondenheid met Israël, zoals dat staat vermeld in de kerkorde, gestalte te geven.

In overleg met de diaconie wordt er een collecte gehouden ten behoeve van Joodse vluchtelingen uit Oekraïne en Rusland die graag willen uitwijken naar Israël om mogelijk daar een nieuw bestaan op te bouwen. 

569