Hervormd Woudenberg

Reformatieherdenking

Deo volente op zaterdag 28 oktober 2017 is er in de Dorpskerk van Woudenberg een herdenkingsavond 500 Jaar REFORMATIE. Spreker is Prof. Dr. A. Huijgen, hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. De avond begint om 19.30 uur. De kerk is open (ingang onder de toren) vanaf 19.00 uur. 
De avond wordt georganiseerd door de Hervormde en de Hersteld Hervormde Gemeenten van Woudenberg en Scherpenzeel.
De toegang is gratis, maar er zal gecollecteerd worden voor de Stichting ‘In de Rechte Straat’.
De titel van het referaat van Prof. Dr. A. Huijgen is “Vrij zijn”.
Aan de herdenkingsavond zal medewerking worden verleend door de Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘De Lofstem’ uit Ederveen o.l.v. mw. Ineke Bos - Strootman en door organist Jan Broekhuis uit Ede.
Verder zal ds. G.C. Bergshoeff uit Scherpenzeel de opening verzorgen en ds. W.J.C. van Blijderveen uit Woudenberg zal de avond afsluiten.
Jong en oud zijn hartelijk uitgenodigd!
 

316