Hervormd Woudenberg

Tweede locatie

Tweede kerkelijk centrum:  Werkgroep Fondsenwerving
Een tweede kerkelijk centrum: hoe krijgen we daar de fondsen/middelen voor bij elkaar? Dat is de vraag die de ‘werkgroep fondsenwerving’ op dit moment bezig houdt. De plannen voor het tweede kerkelijk centrum krijgen steeds meer vorm, maar hoe zorgen we ervoor dat er ook daadwerkelijk voldoende middelen beschikbaar zijn?

Onze werkzaamheden draaien vijf pijlers: 
1    externe fondsen;
2    renteloze leningen; 
3    sponsoring & adoptie; 
4    zakelijk; 
5    sportief en evenementen.


Belangrijke data:

19 oktober:          
Voorlopig besluit over de voornemens door de algemene kerkenraad.

8 november:        
Gemeenteavond; presentatie van de concept- eindrapportage en horen van de gemeente.

15 november:  
Verwerken van opmerkingen en suggesties vanuit de gemeente en vaststellen van de eindrapportage van de Stuurgroep van de algemene kerkenraad.                   

7 december:         
Finaal besluit van de algemene kerkenraad


Ontwerpschetsen 2de locatie te zien in Eben-Haëzer

Dinsdag 20 juni jl. is tijdens een gemeenteavond in Eben-Haëzer door onze architect een voorlopig ontwerp (VO) gepresenteerd voor een nieuw te bouwen kerkgebouw annex diaconaal-maatschappelijk buurtcentrum. De projectgroep is blij dat ondanks het warme weer er gelukkig veel belangstelling was voor deze avond. Ook is die avond een toelichting gegeven op de diaconaal - maatschappelijke

plannen die op stapel staan. De eerste spontane reacties op het voorlopig ontwerp (VO) van het gebouw waren in grote meerderheid positief. Zondag 2 juli is ook Voortgangsbericht nr. 9 uitgereikt, met daarin enkele afbeeldingen van het VO. Dit bericht kunt u ook op de website vinden.
De projectgroep is zeer geïnteresseerd in uw reacties op het VO. Daarom hebben we besloten de gepresenteerde schetsen gedurende de komende weken in Eben-Haëzer (zaal 2) ten toon te stellen. Daarmee is er ook voor iedereen, dus ook voor hen die niet in de gelegenheid waren deze avond te bezoeken gelegenheid het ontwerp nog eens van dichtbij te bekijken. Er ligt ook een reactieformulier en er staat een doos waarin u uw reactie kunt deponeren. U kunt uw reactie natuurlijk ook per mail (w.vanduijvenbooden@hervormdwoudenberg.nl) aan ons laten weten. Eind augustus zullen we de verzamelde reacties verwerken en die in de werkgroep Bouw met de architect doornemen. Let op dat Eben-Haëzer van 28 juli – 11 augustus is gesloten. Verder kunt u op werkdagen terecht van 9 – half 12. 


Voortgangsberichten:
Voortgangsbericht nr-9(1 juli 2017).pdf
Voortgangsbericht nr-8(4 februari 2017).pdf
Voortgangsbericht nr-7(27 november 2016).pdf
Voortgangsbericht nr-6(2 oktober 2016).pdf
Voortgangsbericht nr-5(8 juli 2016).pdf
Voortgangsbericht nr-4a(april 2016).pdf
Voortgangsbericht nr-4(14 februari 2016).pdf
Voortgangsbericht nr-3(11 januari 2016).pdf
Voortgangsbericht nr-2(13 oktober 2015).pdf
Voortgangsbericht nr-1(14 juni 2015).pdf

 

11 januari 2016:
Gemeenteavond 11 januari-def.pdf

 

19 november 2015: 
Gemeenteavond: visie 2de locatie-def.pdf

 

 

23 december 2012: 
Informatiebrief 2e locatie.pdf

205