Hervormd Woudenberg

Volkskerstzang

Volkskerstzang in Sporthal De Camp
Traditiegetrouw wordt de Woudenbergse Volkskerstzang gehouden op kerstavond (nu zaterdag) 24 december in Sporthal ‘De Camp’. Zo ook in 2016. Dit jaar volledig met Woudenbergse muzikanten. Namelijk het Woudenbergs Harmoniegezelschap ‘Fidelio’ én de Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Jubilate Deo’ onder leiding van Marco den Toom. Het kerstevangelie zal traditiegetrouw worden gelezen door burgemeester Cnossen. Ds. M. Messemaker draagt zorg voor de kerstmeditatie. Het voorprogramma start om 19.00 uur en het hoofdprogramma om 19.30 uur. De zaal is open om half zeven. Iedereen hartelijk welkom!


 

272