Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging 'Bouwen en Bewaren'

De mannenvereniging ´Bouwen en Bewaren´komt gedurende de wintermaanden iedere maandagavond om 19.45 uur bijeen in gebouw Eben Haezer. De vereniging houdt zich bezig met het bestuderen van de Bijbel.

Nu de dagen weer gaan korten willen we onze twee-wekelijkse bijeenkomsten weer hervatten, te beginnen op 2 oktober a.s. Leden, maar ook nier-leden zijn van harte welkom. Om gebouwd en versterkt te worden in het geloof! Bouwen gaat steen voor steen. Geestelijk werkt de Heilige Geest ook zo. Hij gebruikt de Bijbelstudies, Hij gebruikt het gesprek over Bijbelstudies. Ook is het goed om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren en daarom nogmaals een hartelijke uitnodiging om onze vergaderingen te bezoeken.
Gedurende acht jaar was ds. Veldhuizen voorzitter van onze vereniging. Op plezierige en open wijze leidde hij onze vergaderingen waarbij een ieder gelegenheid kreeg tot inbreng. Ds. Veldhuizen preekt nog regelmatig maar de combinatie met (de voorbereiding van) onze vergadering werd hem te zwaar, reden voor hem om het voorzitterschap neer te leggen. Wij hebben hier alle begrip voor en ook vanaf deze plaats willen wij hem hartelijk danken. Wij zullen hem node missen! Wie de nieuwe voorzitter wordt zullen wij t.z.t. berichten. Het bestuur
 


2e voorzitter: H. Groenendaal(2861459)
Secretaris: A.W. van 't Slot(0343-410842)
Penningmeester: J. van Egdom(2863149)
Algemeen adjunct: L.M. van den Berg(0343-442933)

303