Hervormd Woudenberg

Zendingswerk OMF

‘Maar God…..’ Deze twee woorden komen heel vaak voor in de Bijbel. Deze woorden worden ook veel gebruikt en gehoord in ons zendingswerk bij OMF de afgelopen 6 maanden. Midden in alle onzekerheid, alle onmogelijkheden is er steeds weer ‘maar God…’. We zeggen deze woorden om ons vast te houden aan Zijn beloften maar óók als we zien dat God onmogelijke dingen doet. 
Maarten & Arine hebben niet stilgezeten de afgelopen maanden. We zijn verwonderd dat heel veel werk door kan gaan, ondanks alle beperkingen. Het is drukker dan ooit met mensen die zij mogen begeleiden op en naar het zendingsveld in Oost-Azië. We willen u als thuisfrontteam van Maarten en Arine van harte oproepen en aanmoedigen om het zendingswerk een blijvende plaats te geven in uw gebed. Juist nu opent God deuren in Oost-Azië om de vele miljoenen die onbereikt zijn met het Evangelie, kennis te laten maken met de levende God, zodat óók zij de God zullen kennen en prijzen. 
Dank voor jullie betrokkenheid in de vorm van gebed en financiële steun voor het werk dat Maarten en Arine mogen doen. Nodig hen gerust uit op jullie (bijbel)kring om meer te horen over Gods werk in Oost-Azië. Bid ook voor hen dat God voorzien zal in alles wat daarvoor nodig is, zowel in wijsheid, energie en financiële middelen. Heeft u vragen over hoe u mee kunt leven met dit werk? Stuur dan een bericht naar het Thuisfront Team, met als contactpersoon in Woudenberg (gerdavkrimpen@gmail.com) of direct naar Maarten & Arine via (arine.kommers@omfmail.com).

Namens Maarten en Arine Kommers, het ThuisfrontTeam

De niewsbrief leest u hier 

596