Hervormd Woudenberg

Zendingscommissie

Zendingscommissie
De Hervormde Gemeente Woudenberg is ook betrokken bij het werk van OMF. We doen dit door het ondersteunen van  het project ‘Hart voor Azië, Hoop voor Miljoenen’ van Maarten & Arine Kommers die aan onze gemeente verbonden zijn. Maarten en Arine zijn naast lid van onze gemeente ook zendingswerkers van OMF en zetten zich met hun zendingsteam in voor de  miljoenen Oost-Aziaten die nog niet bereikt zijn met het Evangelie van Christus. Zij geven leiding aan het zendingsteam van OMF in Nederland. Ook begeleiden zij (aanstaande) zendelingen in hun opleiding en werk en delen zij informatie en verhalen over zending en Oost-Azië. Op deze manier ondersteunen ze ook in de breedte het werk van de zendingscommissie en dragen ze bij aan de groei van het zendingsbewustzijn in onze gemeente. Meer informatie is te vinden op www.omf.nl of via een email naar maarten@omf.nl / arine@omf.nl

Verder zijn we ‘deelgemeente’ van Thomas en Cobi Roest. Dit betekent dat we als gemeente betrokken zijn op hun werk, voor hen bidden en financieel ondersteunen.
Thomas en Cobi zijn in 2019 met hun zoontje Tim namens de GZB en de OMF uitgezonden naar het boeddhistische Thailand. Ze werken daar onder de studenten in Mahasarakham. Hun missie is ‘onze grote God samen delen in de kleine dingen van het leven’. Hun hoop is dat de studenten tot geloof komen en dat ze het evangelie gaan delen als zij terugkeren naar hun woonplaatsen op het platteland. Op de site van de GZB kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrieven en vlogs van Thomas en Cobi.

Daarnaast steunen wij een project van de IZB, namelijk de missionaire gemeente Hebron in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam.
Hebron is een gemeente die ernaar verlangt dat het goede nieuws van Jezus zichtbaar wordt in de Spaarndammerbuurt. Dit verlangen komt tot uiting in het vormen van een buurtkerk; die open staat voor iedereen die belangstelling heeft voor het geloof of gewoon rust of een luisterend oor zoekt. Elke zondag is er een laagdrempelige, maar geestelijk rijke dienst en door de week zijn er diverse activiteiten. Denk daarbij aan buurtmaaltijden, avondgebeden, huiswerkbegeleiding en kennismakingscursussen christelijk geloven, bijbelclass in het lokale café of een buurtfeest. Daarnaast vormen enkele bewoners boven de buurtkerk een leefgemeenschap met elkaar. Op beide manieren proberen de vrijwilligers te werken aan geestelijke groei van en christelijke presentie in de Spaarndammerbuurt.
Mensen die voor het eerst Hebron bezoeken ervaren dat ze welkom zijn en direct worden opgenomen in de gemeenschap. Bezoekers zijn op elkaar betrokken. Als nieuwkomer zal je nooit het gevoel krijgen er buiten te staan. In Hebron ervaren mensen iets van de eenvoud en kracht van wat geloven en verbinding in een buurt kan betekenen.
Sinds februari 2015 is Jurjen de Bruijne als missionair werker verbonden aan Hebron.
Op de website www.protestantsamsterdam.nl/pioniersplek/hebron vindt u meer informatie over het werk in de Spaarndammerbuurt.

Voorzitter van de zendingscommissie is:
Marthijn Verboom.Martina de Vries
Martina de Vries werkt als trainee Programma Manager vanuit ZOA voor een jaar in Burundi. Martina is op 14 november toch naar Burundi vertrokken.

Namens de zendingscommissie hierbij drie gebeds- en dankpunten. Wilt u/jij dit meenemen in jullie gebed, zodat we als gemeente biddend om Martina heen mogen staan?

- Bid voor de Burundi's die veel trauma's hebben opgelopen door de recente historie van oorlogen die Burundi hebben geteisterd.

- Dank voor de veerkracht die de Burundi's kenmerkt, en voor de projecten van ZOA die mensen weer hoop geven in hun moeilijke omstandigheden.

- Dank voor de taken die Martina hierin heeft, bid dat ze het inzicht krijgt wat ze hiervoor nodig heeft, met name voor wijsheid in de cultuurverschillen.Postzegels en kaarten voor het zendingswerk.
Ook sparen we postzegels en kaarten voor het zendingswerk.

GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 30.000 euro op, hiervan is 20% bestemd voor de GZB. De moeite waard dus! In de hal van Eben Haëzer staat een bak (onder het prikbord) waar de postzegels en kaarten in gedaan kunnen worden.

  • Knip postzegels niet van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
  • Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
  • Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
249