Hervormd Woudenberg

Zendingscommissie


Zendingscommissie

De zendingscommissie is een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad en heeft tot taak het zendingsbesef in de gemeente te stimuleren.
Vanouds was de zendingscommissie in haar activiteiten helemaal gericht op het werk van de GZB.
De GZB (Gereformeerde Zendings Bond) is opgericht op 6 februari 1901. Het is een zendingsorganisatie die werkt met steun en ten dienste van kerkelijke gemeenten, met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Op het kantoor in Driebergen zijn ca. 25 GZB-medewerkers actief om het werk in het buitenland mogelijk te maken. Een deel van hen werkt parttime.
De GZB werkt vanuit de opdracht door Christus zelf gegeven in Mattheüs 28:19: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…”.
U kunt ook lid worden van de GZB. Voor minimaal € 10,- per jaar bent u al lid en u ontvangt dan 4x per jaar het blad Alle Volken.
Het postadres van de GZB is Postbus 28, 3970 AA Driebergen.
Bezoekadres: Faunalaan 249, 3972 PP Driebergen.
Telefoon: 0343-512444. Het bankrekeningnummer van de GZB is NL91 INGB 0690 7624 45.
Meer informatie over de GZB vindt u op de website www.gzb.nl.


Nieuw project GZB
Zoals al eerder vermeld is het project van ds. Schaafsma beëindigd, als gemeente willen we nu Thomas en Coby Roest gaan ondersteunen, onderstaand alvast een eerste “kennismaking”.

Beste gemeente Woudenberg,
Wij zijn blij dat jullie onze deelgenoten gemeente willen zijn, dank u wel.
Eerst zullen wij ons even kort voorstellen. Wij zijn Thomas (1990), Cobi (1991) en Tim (2017) Roest. Wij genieten van fietsen of wandelen in de natuur, rommelen in de tuin, muziek luisteren en maken, spelletjes spelen en met mensen afspreken. En Tim…? Die doet gezellig met ons mee. De afgelopen twee jaar (2016 - 2018) hebben wij op bijbelschool All Nations Christian College in Engeland gestudeerd als voorbereiding op onze uitzending naar Thailand. Daarvoor was Thomas werkzaam in de personeelsbemiddeling en Cobi werkte met vluchtelingen. 
In Januari 2019 hopen wij met hulp van GZB en OMF uitgezonden te worden naar Thailand. Ons verlangen is om: ‘onze grote God te delen in de kleine dingen van het leven’. Wij geloven dat wij, als volgers van Jezus Christus, een eerlijke boodschap hebben die levens vernieuwd. Vanuit de Thaise context willen wij deze boodschap als getuigen uitleven, zodat Thaise studenten Hem leren kennen en zij anderen toerusten. 
Wilt u op de hoogte blijven van onze voorbereiding en hoe we bovenstaande straks vorm gaan geven? Meld u dan aan op onze website www.gzb.nl/thomasencobi voor onze blog/vlog en/of nieuwsbrief. 
We kijken er naar uit u te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen.


Klik hier voor de laatste nieuwsbrief an ds. en mevr. Schaafsma.


Opbrengst postzegels en kaarten voor de GZB en Kerk in Actie

De inzameling van kaarten en postzegels is een gezamenlijke actie van Kerk in Actie en de GZB. Via een vooraf vastgestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld.
In 2017 was de landelijke opbrengst € 31.500 waarvan 20% voor de GZB, te weten € 6.300.-

Een prachtige opbrengst! Miljoenen postzegels en duizenden ansichtkaarten gingen door de handen van tientallen vrijwilligers. Vrijwilligers, die zich  hebben ingezet om de postzegels en kaarten in te zamelen, uit te zoeken en te sorteren om ze te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars, aan handelaren en via marktplaats. 

De opbrengst is het meest waardevol en zichtbaar in levens van mensen die wereldwijd en dichtbij ondersteund worden door het werk van de GZB en Kerk in Actie. Hartelijk dank!

Nu het einde van de vakantie nadert, is dat vaak het moment dat het een en ander wordt opgeruimd, wellicht ook kaarten en achterstallige post. Wilt u dan weer denken aan bovenstaand bericht?

In de hal van Eben Haëzer staat een bak (onder het prikbord) waar de postzegels en kaarten in gedaan kunnen worden.

• Knip postzegels niet van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.

• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.

• Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.


Naast de GZB richt de zendingscommissie zich ook op de IZB, vereniging voor zending in Nederland, om ook hun werk in de gemeente te promoten en aan fonds- en ledenwerving te doen.
Het adres van de IZB is:
Breestraat 59-61
3811 BH  Amersfoort
Tel: 033-46 11 949

Het bankrekeningnummer is IBAN: NL26RABO 0302 20 6191 t.n.v. IZB, Amersfoort
Meer informatie over de IZB vindt u op de website www.izb.nl.
Ook van de IZB kunt u lid worden, u ontvangt dan 4x per jaar het blad Tijding.

Als gemeente steunen we een missionair project in Amsterdam. Het project is gesitueerd in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt, een arbeiderswijk uit het eerste kwart van de twintigste eeuw die in het afgelopen decennium grotendeels gerenoveerd is. De buurt kenmerkt zich door toonaangevende architectuur, door een zeer diverse bewonerssamenstelling en door levendigheid (onder andere in het nabije Westerpark). Hebron is sinds 2012 de enige plek van christelijke presentie in de buurt.
Het project is verbonden aan de Noorderkerk, protestantse wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. De IZB is bij dit werk betrokken sinds de aanstelling van evangelist Anne van Laar in 1981. Sinds 2001 is onderkend dat in Hebron een dochtergemeenschap van de Noorderkerk aan het ontstaan is. Het huidige project, missionaire gemeenschapsvorming, loopt vanaf 2011. Doelstelling is te komen tot een levende christelijke gemeenschap in de Spaarndammerbuurt. Speerpunten in het huidige projectplan zijn: bouwen aan geestelijke verdieping van de gemeenschap, investeren in vrijwilligers en experimenteren om met nieuwe buurtbewoners in contact te komen.
Sinds februari 2015 is Jurjen de Bruijne als missionair werker verbonden aan 'Hebron'.

In 'Hebron' wordt elke zondagmiddag een laagdrempelige dienst voor bewoners van de Spaarndammerbuurt gehouden.
Op de website www.hebronamsterdam.nl vindt u meer informatie over het werk in de Spaarndammerbuurt.


Tot de taak van de zendingscommissie behoort o.a:
- via het kerkblad de gemeente informeren over zendingsactiviteiten.
- het organiseren van zendingsavonden.
- de gemeente wijzen op de verschillende collecten die voor zendings- en evangelisatiewerk worden gehouden.
- het onderhouden van het contact met de bureaus van de GZB en IZB.
- het jaarlijks organiseren van een Winterfair.
- het houden van ledenwerfacties voor de GZB en IZB.
- het maken van een jaarverslag voor de Algemene Kerkenraad. Dit jaarverslag wordt ook naar de GZB en IZB gezonden.

De zendingscommissie wordt gevormd door de volgende leden:
- Marthijn Verboom, voorzitter, Stationsweg West 147,  tel. 033-2861347.
- Henk van Veluw, secretaris, laan van Lichtenberg 14,  tel. 033-2867136.
- Tanja den Bleker, Dotterbloem 7,    tel. 033-2863165.
- Jan van Egdom, Kon. Sophiestraat 2,    tel. 033-2863149.
- Rene Veenendaal, Piet Heyn laan 17,    tel. 033-2865166.
- Ria Schneider, Nico Bergsteijnweg 72,   tel. 033-28600 08.
- Nanny Wijntjes, Heinelaan 69,    tel. 033-2861415.

249