Hervormd Woudenberg

Actueel

ACTIE voor een andere bus:...lees meer en doe mee!!!

 

Vanuit Moldavië

Het dagcentrum draait na het zomerreces al weer volop. De kinderen waren zo blij dat ze weer mochten komen, ze namen bloemen mee.

Gebedspunten:

-Men heeft nog steeds geen nieuwe bewegingsagoog kunnen vinden.

-Men heeft grote zorgen voor de oudere bezoekers als ze straks niet meer naar het dagcentrum kunnen van wege leeftijd.  Het is erg moeilijk hier een oplossing voor te vinden.

-Men ziet tegen de herfst (nat) en wintertijd(veel sneeuw) op om met de bus op alle plaatsen te kunnen komen om de cliënten op te halen. Vooral voor de rolstoelers bijna onmogelijk om in de bus te komen.

Bidt u/jij mee?

Het personeel en leiding laten u hartelijk groeten.


Moldavië avond

Op vrijdagavond 7 september hebben de jongeren van hun belevenissen verteld die ze in Moldavië hebben meegemaakt. Het bleek wel dat ze onder de indruk waren van het werk in het Kom & Zie huis. Maar ook van de leefomstandigheden van heel veel arme mensen op het platteland. Ze hebben daar heel goed en mooi werk kunnen doen, juist ook bij deze gezinnen. De commissie is hen zeer erkentelijk voor het grote bedrag van 5600 euro dat ze netto hebben overgehouden. Dit wilden ze graag bestemmen voor een nieuwe personenbus met meer zitplaatsen en een rolstoellift.


BBQ

Vrijdag 14 september heeft de commissie een bbq georganiseerd. Op die avond is er van enkele commissieleden afscheid genomen:  Gerda van Krimpen, Ellard de Voogd en Corné Kanselaar.  De voorzitter Aalt van Veluw heeft hen hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij voor het Kom & zie dagcentrum hebben gedaan.  Als nieuwe leden zijn welkom geheten: Ben Provoost, Gerben Uil en Thea de Kok.

Fijn dat er weer gemeenteleden zich voor dit belangrijke werk beschikbaar hebben gesteld.

511