Hervormd Woudenberg

Kerstcollecte

25/26-12 Kerstcollecte IZB
De collecte is tijdens de Kerstdagen bestemd voor het missionaire werk rondom Hebron in Amsterdam. In de stal van Bethlehem kijken we God in het hart. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ We worden uitgenodigd om (opnieuw) te ontdekken hoe genadig, helend en bevrijdend dit evangelie is. Als we ons verwonderen over de liefde die daarin tot uitdrukking komt, dan laten we anderen daar toch graag in delen? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan. Navolging van Christus. Daar draait het om in het werk van de IZB, in het werk bij Hebron. 
Van harte bevelen we de collecte voor dit missionaire werk bij u aan!
Als u er de voorkeur aan geeft, kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer 
NL 26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB Amersfoort, onder vermelding van ‘Hebron’.
Namens de zendingscommissie, Henk van Veluw
 

464