Hervormd Woudenberg

1e artikel:
Aandachtig Luisteren

‘De kerk?! Daar mot ik helemaal niks mee!’. Ik sta in de winkelstraat van de Spaarndammerbuurt en doe interviews met toevallige voorbijganger. ‘Als hier een nieuwe kerk gestart zou worden, wat zou die dan moeten doen?’. Zijn antwoord is duidelijk. Helemaal niets. Ik schrijf druk mee in mijn notitieblokje. Dit is alweer vijf jaar terug, maar het voelt als gisteren.

Ons wijkkerkgebouw is bijna 100 jaar oud en hoort bij de Spaarndammerbuurt. Toen ik als ‘missionair werker’ werd aangesteld, was ik de volgende in een lange rij van evangelisten, missionair ouderlingen en predikanten op deze plek. Er waren goede contacten in de buurt, een vierende gemeenschap en een fysieke plek. Ik had mijn week meteen kunnen vullen met allerlei (nieuwe) activiteiten. Maar toch moest ik eerst opnieuw beginnen.

Het is één van de kenmerkende eigenschappen van ‘missionair kerk-zijn’ dat we opnieuw durven te beginnen. Niet omdat er niets was of het oude niet goed is. Maar omdat ‘opnieuw beginnen’ ons dwingt om eerst te luisteren naar God en open te zijn naar onze omgeving. Een beetje zoals een regering een 100-dagen tour doet om eerst te luisteren naar wat er werkelijk leeft.

In de eerste christelijke gemeente is dát precies wat er gebeurd. De eerste joodse christenen gaan op pad met een voor hun vertrouwd en toch ook nieuw verhaal: Jezus is de beloofde Messias en Redder van het joodse volk. Ze gaan meteen aan de slag. Maar al gauw dwingt de Geest deze jonge kerk om opnieuw te luisteren en open te zijn. Want dankzij het werk van de apostel Paulus, komen de eerste ‘heidenen’ tot geloof in Jezus.

In Handelingen 15 lezen we over die spanning tussen de bekende weg (‘je houden aan de joodse gebruiken’) en het ontdekken van Gods nieuwe wegen met deze ‘heidenvolken’. Het zijn de doorgewinterde Joodse mannen Petrus en Jakobus zijn, die als eerste oproepen tot ‘luisteren naar wat de Geest van God doet bij de andere volken’ (Hand. 15:8). En die andere doorgewinterde gelovige, Paulus, luistert als geen ander naar zijn omgeving als hij schrijft ‘voor iedereen wel iets’ te zijn geworden omwille van het evangelie  van Jezus Christus (1 Kor 9:22).

En dus begon ik mijn ‘missionaire werk’ 5 jaar geleden met deze twee dingen: een luisterend gebed en een vragenlijst voor buurtbewoners. En dat is misschien het spannendste om te doen bij ‘missionair kerk-zijn’ en pionieren. Of bij een nieuw kerkgebouw in een nieuwe wijk. Om niet meteen veel te willen doen en te organiseren. Maar dat we met lege handen durven staan. En dat we beginnen met actief luisteren: naar Gods Geest en onze omgeving.

580