Hervormd Woudenberg

Gezinsdagboek 2018

GZB-dagboek 2018: Een handvol koren
Ook dit jaar namens de zendingscommissie weer de hartelijke oproep aan jong en oud tot het aanschaffen van het GZB-dagboekje ‘Een handvol koren’. 

5 redenen om hét gezinsdagboek van 2018 te kopen:
1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek
2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Mocht u jaarlijks nog geen GZB-dagboek kopen, dan kunt u deze bestellen bij Ria Schneider, Nico Bergsteijnweg 72, telefoon: 033-2860008. 
Of per e-mail: schneiderosnabrugge@hotmail.com.

362