Hervormd Woudenberg

Familie Roest (GZB)


Lees hier de nieuwsbrief van de familie Roest.

Zondag 13 januari werden Thomas en Cobi Roest met hun zoontje Tim uitgezonden naar Thailand.
Ze kregen de tekst uit 1 Tessalonicenzen 2: 7b en 8 mee:
'Zoals een voedster haar kinderen koestert, zo waren wij zo vol verlangen naar u dat wij graag met u
niet alleen het evangelie van God wilden delen maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was'.

Na een bemoedigende uitzenddienst en een voorspoedige reis zijn Thomas, Cobi en Tim in Thailand aangekomen. Daar hebben ze eerst een paar weken de tijd gehad om als gezin te acclimatiseren. Daar zijn ze dankbaar voor. In Singapore volgen zij een training bij OMF om toegerust te worden voor hun toekomstige werk in Thailand. 9 maart zullen zij in Thailand gaan beginnen aan de taal-en cultuurstudie. Dank Voor de mogelijkheden om goed toegerust te worden.

Bidden:
Binnenkort zal Fam. Roest dus weer vertrekken uit Singapore. Dit betekent dus ook weer afscheid nemen van mensen die ze daar ontmoet hebben. Dit blijft lastig.
Bid dat ze zich in Thailand snel thuis zullen voelen en voor goede contacten met de mensen om hen heen.

https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/zendingswerker/?id=1025267

namens de Zendingscommissie

524