Hervormd Woudenberg

Familie Kommers

Dit jaar is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het zendingswerk van Maarten en Arine Kommers die naast lid van onze gemeente ook zendingswerkers zijn bij OMF. Via stukjes in de kerkbode zal het Thuisfront Team u regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.

Op het OMF-kantoor in Terschuur zijn vanaf begin dit jaar verschillende nieuwe medewerkers ingewerkt. Ook zijn er twee nieuwe vrijwilligers die allerlei werkzaamheden op zich nemen. Het was voor Maarten een intensieve periode, maar er is ook dankbaarheid dat er voor de verschillende taken weer mensen gevonden zijn. Arine heeft taken overgenomen van een staflid dat op verlof gaat en zal haar tot september waarnemen.
Maarten en Arine begeleidenop dit moment twaalf mensen die op termijn uitgezonden zullen worden voor een taak in de zending in Oost-Azië.
Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden en wegen om Het Grote Land in Oost Azië met het evangelie te bereiken nu er onlangs verschillende zendingswerkers het land uitgezet zijn. We zien dat de tegenwerking groter wordt en dat het moeilijker wordt om daar als zendingswerker te zijn.

Dank-en gebedspunten:

  • Dank voor het kantoorpersoneel dat nu op volle sterkte is.
  • Dank voor de kandidaten die de procedure voor uitzending ingegaan zijn en bid om zegen en kracht om dit intensieve traject te doorlopen.
  • Maarten en Arine hebben net een bijeenkomst voor leiders van OMF in Engeland bijgewoond. Bid dat zij daardoor bemoedigd hun werk kunnen doen.
  • Bid voor de onbereikte volken van Oost Azië waar niet openlijk het Evangelie gebracht mag worden. Dat God nieuwe wegen zal openen

Een hartelijke groet namens het thuisfrontteam:
Harry en Cora van Dieren, Marinus en Gerda van KrimpenDe Hervormde Gemeente Woudenberg is ook betrokken bij het werk van OMF. We doen dit door het ondersteunen van  het project ‘Hart voor Azië, Hoop voor Miljoenen’ van Maarten & Arine Kommers die aan onze gemeente verbonden zijn. Maarten en Arine zijn naast lid van onze gemeente ook zendingswerkers van OMF en zetten zich met hun zendingsteam in voor de miljoenen Oost-Aziaten die nog niet bereikt zijn met het Evangelie van Christus. Zij geven leiding aan het zendingsteam van OMF in Nederland. Ook begeleiden zij (aanstaande) zendelingen in hun opleiding en werk en delen zij informatie en verhalen over zending en Oost-Azië. Op deze manier ondersteunen ze ook in de breedte het werk van de zendingscommissie en dragen ze bij aan de groei van het zendingsbewustzijn in onze gemeente. 
Meer informatie is te vinden op www.omf.nl of via een email naar maarten@omf.nl / arine@omf.nl 

Vindt hier als u meer wilt weten over het zendingsproject van Maarten & Arine Kommers.
Bekijk hier het antwoordformulier om te zien op welke u kunt bijdragen aan dit project.

525