Hervormd Woudenberg

Familie Kommers

Thuisfrontteam OMF
(Harry en Cora van Dieren, Marinus en Gerda van Krimpen)

Dit jaar is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het zendingswerk van Maarten en Arine Kommers die naast lid van onze gemeente ook zendingswerkers zijn bij OMF. Via stukjes in de kerkbode zal het Thuisfront Team u regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.
 

We kijken dankbaar terug op een veelbewogen halfjaar met OMF. We zijn erg dankbaar voor de drie echtparen die werden uitgezonden naar Thailand, de Filipijnen en een niet bij naam te noemen ander land in Oost-Azië. Ook mochten we optrekken met verlofgangers in Nederland en op afstand met werkers in het veld. Dit zijn intensieve processen waarin er best veel op ons afkomt op praktisch en pastoraal gebied. Tegelijkertijd is het een enorm voorrecht om op te trekken met hen en te horen welke grote dingen God doet. Ook de gesprekken met belangstellenden die vragen hebben over roeping en zending, zijn erg bemoedigend. Toen wij zelf in 2008 werden uitgezonden, waren er ook mensen die ons begeleidden. Nu mogen we dit doen voor anderen. Verder zijn er de nodige activiteiten geweest waar we bezoekers konden prikkelen om na te denken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het delen van het goede nieuws van Jezus Christus aan de honderden miljoenen mensen in Oost-Azië. die nog nooit van God hebben gehoord.
We hopen in augustus een paar weken met het gezin op vakantie te zijn. We kijken er naar uit om even op te laden.
We zijn u en jouw dankbaar voor jullie steun in gebed en gaven én allerlei praktische hulp tijdens de recente ziekteperiode van Arine.
Maarten & Arine KommersDe Hervormde Gemeente Woudenberg is ook betrokken bij het werk van OMF. We doen dit door het ondersteunen van  het project ‘Hart voor Azië, Hoop voor Miljoenen’ van Maarten & Arine Kommers die aan onze gemeente verbonden zijn. Maarten en Arine zijn naast lid van onze gemeente ook zendingswerkers van OMF en zetten zich met hun zendingsteam in voor de miljoenen Oost-Aziaten die nog niet bereikt zijn met het Evangelie van Christus. Zij geven leiding aan het zendingsteam van OMF in Nederland. Ook begeleiden zij (aanstaande) zendelingen in hun opleiding en werk en delen zij informatie en verhalen over zending en Oost-Azië. Op deze manier ondersteunen ze ook in de breedte het werk van de zendingscommissie en dragen ze bij aan de groei van het zendingsbewustzijn in onze gemeente. 
Meer informatie is te vinden op www.omf.nl of via een email naar maarten@omf.nl / arine@omf.nl 

Vindt hier als u meer wilt weten over het zendingsproject van Maarten & Arine Kommers.
Bekijk hier het antwoordformulier om te zien op welke u kunt bijdragen aan dit project.

525