Hervormd Woudenberg

Familie Kommers

We zijn als TFT( Thuisfrontteam) van Maarten en Arine Kommers, dankbaar voor de mooie collecteopbrengst van onlangs. Het is mooi om te merken dat u/ jij daarmee gehoor hebt gegeven aan de oproep om dit werk in Gods Koninkrijk te ondersteunen. Als u /jij bedenkt dat gelijk het eerste weekend van januari 2020 er een weekend is met meerdere aspirant zendingswerkers, dan is het mooi als dit werk ook structureel wordt ondersteund. Enkele van u doen dit al of gaan dit doen. Daarmee zijn we blij, maar daar mogen best nog meer structurele bijdragen bij. Het gaat niet om de grootte van het bedrag, maar het geeft ons TFT meer duidelijkheid waarop we mogen rekenen, en daarmee op de achtergrond ook Maarten en Arine. Wij kunnen de bijdrage niet automatisch laten incasseren! Een eventuele (periodieke) gift wordt door uzelf ingevoerd bij uw bank. Giften kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL 55 INGB 00002169 89 t.n.v. Stichting OMF Nederland o.v.v. ‘Werk familie Kommers’ (alle giften zijn fiscaal aftrekbaar, OMF heeft de ANBI-status).


Dit jaar is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het zendingswerk van Maarten en Arine Kommers die naast lid van onze gemeente ook zendingswerkers zijn bij OMF. Via stukjes in de kerkbode zal het Thuisfront Team:
Harry en Cora van Dieren, Marinus en Gerda van Krimpen
u regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.

De Hervormde Gemeente Woudenberg is ook betrokken bij het werk van OMF. We doen dit door het ondersteunen van  het project ‘Hart voor Azië, Hoop voor Miljoenen’ van Maarten & Arine Kommers die aan onze gemeente verbonden zijn. Maarten en Arine zijn naast lid van onze gemeente ook zendingswerkers van OMF en zetten zich met hun zendingsteam in voor de miljoenen Oost-Aziaten die nog niet bereikt zijn met het Evangelie van Christus. Zij geven leiding aan het zendingsteam van OMF in Nederland. Ook begeleiden zij (aanstaande) zendelingen in hun opleiding en werk en delen zij informatie en verhalen over zending en Oost-Azië. Op deze manier ondersteunen ze ook in de breedte het werk van de zendingscommissie en dragen ze bij aan de groei van het zendingsbewustzijn in onze gemeente. 
Meer informatie is te vinden op www.omf.nl of via een email naar maarten@omf.nl / arine@omf.nl 

Klik hier als u meer wilt weten over het zendingsproject van Maarten & Arine Kommers.
Bekijk hier het antwoordformulier om te zien op welke u kunt bijdragen aan dit project.

525