Hervormd Woudenberg

Familie Kommers/OMF

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,
In september vorig jaar maakten we via deze weg bekend dat er de nodige veranderingen in ons werk bij OMF zouden aankomen. Inmiddels is er veel gebeurd en graag sturen we u een laatste bericht hierover.

Het is een intensieve periode geweest, waarin we met dankbaarheid, maar ook wel met een traan, onze werkzaamheden voor OMF mochten afronden. We kijken terug op enkele mooie momenten van afscheid, waaronder op 4 november in Eben-Haëzer. Een symbolische plek: 'tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen'!
Dat hebben we ook echt zo ervaren. Samen met de gemeente en bredere achterban keken we terug op 15 jaar van Gods trouw in ons zendingswerk en gezin.

En Gods trouw is doorgegaan. Vlak na de  afscheidsbijeenkomst van OMF op 25 november kreeg Maarten een baan aangeboden bij Delphy in Wageningen. Gods timing is altijd de beste, ook al moeten we soms lang wachten.
Op 1 januari is hij daar begonnen als projectmanager voor de regio Noord- en West Afrika. De projecten houden verband met advies en training van boeren en tuinders in die regio, met als doel een stabiele en gezonde voedselvoorziening. In dit werk komt de internationale ervaring en de landbouwopleiding van Maarten goed van pas. Arine heeft óók nieuw werk gevonden. Ook haar sollicitatieproces verliep op een bijzondere manier en door God geleid. Op 13 januari is zij begonnen als activiteitenbegeleider in de Amandelhof in Zeist. Ook dit past goed bij haar persoonlijkheid en achtergrond als verpleegkundige en is door de kantoortijden goed te combineren met het werk in het gezin. Al met al veel veranderingen dus en het is echt wennen voor ons beiden en heel het gezin.
Maar dankbaarheid overheerst en we kijken uit om ook in deze nieuwe werkkringen tot zegen en getuige te zijn.

De komende maanden zullen ook in het teken staan van een besluit over onze woonplek. Het huis waar we nu wonen is van OMF en we kunnen daar in elk geval tot de zomer blijven wonen. Mogelijk nog langer, maar dat hangt van verschillende factoren af. Ondertussen kijken we ook naar alternatieven. We hebben om voor de hand liggende redenen een grote voorkeur voor Woudenberg. Tegelijkertijd weten we dat dit niet makkelijk in de huidige markt. Zeker niet voor starters, zoals wij dat ook nog zijn. Ook hierin vertrouwen we op Gods leiding en zorg: 'De HEERE zal er in voorzien'! Hij weet ook in dit geval wat we nodig hebben én wat het beste voor ons is. En dan is het goed.

Met hartelijke groet en nogmaals dank voor alle vormen van steun en meeleven de achterliggende jaren.
Maarten & Arine en de kinderen


Hart voor Azië, Hoop voor Miljoenen

De Hervormde Gemeente Woudenberg is ook betrokken bij het werk van OMF. We doen dit door het ondersteunen van  het project ‘Hart voor Azië, Hoop voor Miljoenen’ van Maarten & Arine Kommers en hun kinderen die aan onze gemeente verbonden zijn.
Klik hier... voor de laatste nieuwsbrief.
Maarten en Arine zijn naast lid van onze gemeente ook zendingswerkers van OMF en zetten zich met hun zendingsteam in om de miljoenen Oost-Aziaten bekend te maken met het Evangelie.

Meer dan 670 miljoen mensen in dat gebied hebben nog nooit van de Naam van Christus gehoord. Zij geven leiding aan het zendingsteam van OMF in Nederland. Ook begeleiden zij (aanstaande) zendelingen in hun opleiding en werk, verlenen ze pastorale zorg, en delen zij informatie en verhalen over zending en Oost-Azië. Hun jarenlange zendingservaring in Peru komt daarbij goed van pas. Als lid van de gemeente ondersteunen ze ook in de breedte het werk van de zendingscommissie en dragen ze bij aan de groei van het zendingsbewustzijn in onze gemeente. 

Thuisfront Team
Maarten & Arine worden in hun werk ondersteunt door een thuisfrontteam.
We willen u als thuisfrontteam hartelijk bedanken voor de groeiende steun en betrokkenheid vanuit de gemeente bij hun werk. Dit werk kan niet gedaan worden zonder aanhoudend gebed. Als u praktische informatie wilt hoe u kunt bidden voor hen en de volken in Oost-Azië, laat het ons weten.
Voor de uitvoering van hun werk zijn Maarten en Arine volledig afhankelijk van hun giften. Het salaris wat ze krijgen van OMF dient geheel opgebracht te worden door een meelevende achterban. We willen u van harte uitnodigen om te overwegen om ook partner te worden van dit werk. Op deze manier bent u direct betrokken bij Gods werk in Oost-Azië. Stuur ons een bericht als je meer wilt weten. Zo kun je je aanmelden voor de maandelijkse e-nieuwsbrief, en / of andere uitgaven die inzicht geven in het verlangen van God voor de volken van Oost-Azië. Mocht u (periodiek) willen bijdragen aan dit werk, kunt u dit zelf instellen bij je bank.  Giften kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL 55 INGB 00002169 89 t.n.v. Stichting OMF Nederland (alle giften zijn fiscaal aftrekbaar, OMF heeft de ANBI-status). Het komt dan meteen binnen bij het juiste project.
Maarten en Arine zijn altijd graag bereid om iets te komen vertellen over hun werk en de volken van Oost-Azië. Nodig hen gerust eens uit op de (Bijbel)kring!

Namens het thuisfrontteam,

Gerda van Krimpen (gerdavkrimpen@gmail.com)
Itske van den Born

525