Hervormd Woudenberg

Familie Kommers/OMF

Hart voor Azië, Hoop voor Miljoenen

De Hervormde Gemeente Woudenberg is ook betrokken bij het werk van OMF. We doen dit door het ondersteunen van  het project ‘Hart voor Azië, Hoop voor Miljoenen’ van Maarten & Arine Kommers en hun kinderen die aan onze gemeente verbonden zijn.
Klik hier... voor de laatste nieuwsbrief.
Maarten en Arine zijn naast lid van onze gemeente ook zendingswerkers van OMF en zetten zich met hun zendingsteam in om de miljoenen Oost-Aziaten bekend te maken met het Evangelie.

Meer dan 670 miljoen mensen in dat gebied hebben nog nooit van de Naam van Christus gehoord. Zij geven leiding aan het zendingsteam van OMF in Nederland. Ook begeleiden zij (aanstaande) zendelingen in hun opleiding en werk, verlenen ze pastorale zorg, en delen zij informatie en verhalen over zending en Oost-Azië. Hun jarenlange zendingservaring in Peru komt daarbij goed van pas. Als lid van de gemeente ondersteunen ze ook in de breedte het werk van de zendingscommissie en dragen ze bij aan de groei van het zendingsbewustzijn in onze gemeente. 

Thuisfront Team
Maarten & Arine worden in hun werk ondersteunt door een thuisfrontteam.
We willen u als thuisfrontteam hartelijk bedanken voor de groeiende steun en betrokkenheid vanuit de gemeente bij hun werk. Dit werk kan niet gedaan worden zonder aanhoudend gebed. Als u praktische informatie wilt hoe u kunt bidden voor hen en de volken in Oost-Azië, laat het ons weten.
Voor de uitvoering van hun werk zijn Maarten en Arine volledig afhankelijk van hun giften. Het salaris wat ze krijgen van OMF dient geheel opgebracht te worden door een meelevende achterban. We willen u van harte uitnodigen om te overwegen om ook partner te worden van dit werk. Op deze manier bent u direct betrokken bij Gods werk in Oost-Azië. Stuur ons een bericht als je meer wilt weten. Zo kun je je aanmelden voor de maandelijkse e-nieuwsbrief, en / of andere uitgaven die inzicht geven in het verlangen van God voor de volken van Oost-Azië. Mocht u (periodiek) willen bijdragen aan dit werk, kunt u dit zelf instellen bij je bank.  Giften kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL 55 INGB 00002169 89 t.n.v. Stichting OMF Nederland (alle giften zijn fiscaal aftrekbaar, OMF heeft de ANBI-status). Het komt dan meteen binnen bij het juiste project.
Maarten en Arine zijn altijd graag bereid om iets te komen vertellen over hun werk en de volken van Oost-Azië. Nodig hen gerust eens uit op de (Bijbel)kring!

Namens het thuisfrontteam,

Gerda van Krimpen (gerdavkrimpen@gmail.com)
Itske van den Born

525