Hervormd Woudenberg

Ondersteuning

Gebedspunten
1. Laten we bidden dat er op de één of andere bijzondere manier betaald werk zich zal aandienen voor Martijn.  
2. Martijn geeft praktische hulp en bezoekt verschillende mensen, die zich in erg moeilijke omstandigheden bevinden. Laten we bidden dat Martijn zijn ontvangen talenten zal kunnen blijven inzetten op de plaats waar ze nu zijn.
3. Laten we bidden voor Annemieke den Os, vanwege gezondheidsproblemen.  Dit gebed: Uw Woord is een lamp voor haar voet en een licht op haar pad.
4. Laten we bidden op welke manier we Martijn, Annemieke en de kinderen voor de korte en wat langere termijn kunnen blijven ondersteunen.

Financiële zaken
Mannenzangavond 2017: Op vrijdag 22 september jl. was er in de kerk weer de 
Mannenzangavond. Het was een fantastische avond met liederen rond het thema “Samen vertrouwen op U!”. De collecte bij de uitgang heeft het prachtige bedrag van € 589,50          
opgebracht. Daarnaast was er nog een voordelig saldo - door de advertentie-opbrengsten - van          € 422,15. Beide bedragen bedrag zijn bestemd voor de zendingsvluchten en zendingsreizen van Martijn naar de indianen in het binnenland van Suriname. We danken de adverteerders en een ieder, die aan deze avond op de één of andere manier heeft meegewerkt! Boven alles dank aan GOD!
Wigwamverkoopactie: Ineke Grünbauer maakt nog steeds hele mooie wigwams. Wilt u ook een wigwam voor uw (klein)kinderen? U kunt haar mailen via inekegrunbauer@hotmail.com of bellen. Haar tel.nr. is 06-38 23 96 32. U kunt dan ook een afspraak maken om wigwams bij haar thuis te bekijken. Ineke woont op Jan Steenlaan 22 in Woudenberg. Ineke is in maart 2016 begonnen met de verkoop van wigwams. Tot nu toe heeft zij wigwams, tassen, sieraden en boeken verkocht voor het prachtige bedrag van € 3200,00 ! Hiermee zijn we ontzettend blij. We danken Ineke voor haar enorme inzet!
 

U kunt op allerlei manieren meeleven met de familie Den Os:
a. Door te bidden voor Martijn en Annemieke den Os en hun kinderen. U kunt daarbij gebruik maken van de gebedspunten hierboven.
b. Door de nieuwsbrief te lezen. In december is er weer een nieuwsbrief uitgekomen. Deze kunt u ontvangen via de brievenbus of via de mail. Wilt u dat, geef dat dan door aan Piet Goudriaan via tel.nr. 033-2863305 of via zijn mail: pietgoudriaan@hetnet.nl 
c. Door financieel bij te dragen. Uw donaties/giften ontvangen we heel graag en kunnen worden overgemaakt via de Stichting Vrienden van Nassim, o.v.v. fam. Den Os. Het IBAN–rekeningnummer is: NL 05 INGB 0000 1795 74.  
Uw en jouw giften zijn belasting aftrekbaar, omdat SVVN de ANBI-status heeft. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw/jouw meedoen, in welke vorm dan ook!   
Hartelijke groet, namens SVVN / TFC              
Piet Goudriaan (secr.)   
 

 

U kunt onderstaande link gebruiken om een formulier in te vullen om daarbij aan te geven op welke wijze u betrokken wilt zijn bij de uitzending van de familie den Os naar Suriname. Hierbij moet u denken aan:

  • Het ontvangen van de nieuwsbrief per post
  • Het ontvangen van de nieuwsbrief per mail
  • Financiële ondersteuning

Download hier het Reactieformulier:      

Reactieformulier 2017


U kunt voor al uw vragen mailen naar: SVVNsecretaris1@gmail.com

255