Hervormd Woudenberg

Kennismaking

Beste gemeenteleden,

Graag willen wij u op de hoogte stellen van een bijzondere ontwikkeling die gaande is. Direct of indirect zijn wij hier namelijk allen bij betrokken: invulling geven aan de zendingsopdracht! Handelingen 1:8: “U zult Mijn getuige zijn te Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde.” “U zult Mijn getuige zijn te Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde.” Gemeente zijn is breed. Dichtbij en ver weg. Niet iedereen is geroepen huis en haard letterlijk te verlaten en naar mensen in andere culturen te gaan. Maar toch ook daar, aan die “uitersten van de aarde” zijn arbeiders nodig. En dan blijkt ver weg ineens heel dichtbij te komen: “U zult Mijn getuige zijn te Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde.”

Als lid van de Hervormde gemeente Woudenberg, zijn wij eind 2013, als pilotengezin, uitgezonden naar Suriname.                                                                                         
Suriname is bekend terrein voor ons. Wij zijn ruim acht jaar uitgezonden geweest voor de MAF (Mission Aviation Fellowship). Martijn was 4 jaar piloot bij MAF Suriname. Daarna zijn wij verhuisd naar Indonesië, hebben de taal geleerd, en mochten het MAF team in Atjeh versterken. Dit gebied was eerder door de tsunami getroffen.
In 2011 zijn wij als gezin in Woudenberg komen wonen. Eind 2013 klonk opnieuw de roep  om de koffers weer te pakken. Wij wilden aan deze roep, om ervaren zendingswerkers, gehoor geven.                                                                                                                                        

Op dit moment is Martijn als ZZP’er vlieginstructeur om mensen op te leiden als piloot. Voor deze werkzaamheden wordt hij betaald. Daarnaast is hij actief voor de Baptisten Gemeente Zuid te Paramaribo (o.a. pastoraat, jeugdwerk en het leiden van diensten). Daarnaast doet hij evangelisatie- en zendingswerk onder meerdere indianenstammen in het binnenland. Hierbij maakt hij gebruik van een vliegtuigje.

Hoe u / jij precies betrokken kunt zijn vanuit de Hervormde gemeente Woudenberg? Door te bidden, mee te leven via nieuwsbrieven en door ons financieel te ondersteunen. Voor dit laatste kunt u, via de link ‘Ondersteuning’, het Reactieformulier gebruiken.

Actuele gebedspunten staan in onze nieuwsbrief. In te zien via de link ‘Nieuwsbrieven’. Van 29 april t/m 13 mei 2016 kwamen Ronald en Annemieke Jansen naar ons toe om diverse zaken te bespreken en ons bij te praten. Hier hebben we van genoten! Daarnaast was het zeer zinvol. In 2017 zijn we als  gezin met verlof  naar Nederland geweest(van half juli tot half augustus) We logeerden bij onze ouders. Het laatste deel van ons verlof verbleven we in Woudenberg. Gedurende ons verblijf in Nederland zijn er 2 samenkomsten georganiseerd om de achterban te ontmoeten en te informeren. 
 
Wij houden u op de hoogte!
Hartelijke groet,
Martijn & Annemieke den Os

253