Hervormd Woudenberg

Familie den Os

De Hervormde gemeente Woudenberg is als zendende gemeente betrokken bij de uitzending van familie den Os naar Suriname (eind 2013). U kunt betrokken zijn door uw voorbede. Zendingswerk wordt gedragen door de gebeden van de Gemeente. Ook kunt u het werk financieel ondersteunen. Familie den Os is grotendeels financieel afhankelijk van giften. Dit wordt beheerd door de “Stichting Vrienden van Nassim”, afgekort SVVN. Diverse gemeenteleden uit Woudenberg hebben zitting in het bestuur van SVVN. Daarmee zijn de lijnen kort tussen SVVN, Hervormde gemeente Woudenberg en familie Den Os.
De familie den Os houdt u op de hoogte via:
•    Kerkbode “De 5 gemeenten”: regelmatig korte berichten;
•    Nieuwsbrief “DenOsNEWS”: ieder kwartaal per post en/of email en op www.hervormdwoudenberg.nl
•    Artikel “Den Osmium”: maandelijks korte verhalen / belevenissen, via email en op www.hervormdwoudenberg.nl
•    Social media “SVVNdenosfamily”; via dit facebook-adres zijn actualiteiten te volgen. Dit is een openbare pagina, ook toegankelijk voor hen die geen Facebook account hebben.   

251