Hervormd Woudenberg

Familie Den Os

Mannenzangavond D.V. vrijdagavond 22 september 2017
Voor het werk van de familie Den Os organiseert de thuisfrontcommissie een Mannenzangavond in onze dorpskerk.  Deze is op vrijdag 22 september 2017 en begint om 20.00 uur. Ds. A.L. van Zwet spreekt de verbindende woorden, Steven Luitjes bespeelt het orgel en Guido Grünbauer is de trompettist. Roelof van Middendorp is de dirigent, terwijl ook de Bovenstemgroep Woudenberg haar medewerking verleent. Het thema is: ‘Samen vertrouwen op U!’. Er worden psalmen en geestelijke liederen gezongen. Verder is er nog een muzikaal intermezzo. De toegang is gratis. Bij binnenkomst ontvangt u een flesje water. Bij de uitgang is een collecte, bestemd voor het zendingswerk van de familie Den Os.
Info: Piet Goudriaan, 033-2863305, pietgoudriaan@hetnet.nl


De Hervormde gemeente Woudenberg is als zendende gemeente betrokken bij de uitzending van familie den Os naar Suriname (eind 2013). U kunt betrokken zijn door uw voorbede. Zendingswerk wordt gedragen door de gebeden van de Gemeente. Ook kunt u het werk financieel ondersteunen. Familie den Os is grotendeels financieel afhankelijk van giften. Dit wordt beheerd door de “Stichting Vrienden van Nassim”, afgekort SVVN. Diverse gemeenteleden uit Woudenberg hebben zitting in het bestuur van SVVN. Daarmee zijn de lijnen kort tussen SVVN, Hervormde gemeente Woudenberg en familie Den Os.
De familie den Os houdt u op de hoogte via:
•    Kerkbode “De 5 gemeenten”: regelmatig korte berichten;
•    Nieuwsbrief “DenOsNEWS”: ieder kwartaal per post en/of email en op www.hervormdwoudenberg.nl
•    Artikel “Den Osmium”: maandelijks korte verhalen / belevenissen, via email en op www.hervormdwoudenberg.nl
•    Social media “SVVNdenosfamily”; via dit facebook-adres zijn actualiteiten te volgen. Dit is een openbare pagina, ook toegankelijk voor hen die geen Facebook account hebben.   

251