Hervormd Woudenberg

Gift bouw Kerkelijk Centrum

Voor het realiseren van een tweede kerkelijk centrum is veel geld nodig. U kunt hieraan bijdragen door een gift of lening. Dit kan voor een gift door in onderstaand veld het gewenste bedrag in te vullen, en voor een lening via www.waardevoorjegeld.nl/hervormdwoudenberg.

Voorwaarden

  • Giften zijn uitsluitend bestemd voor de bouw van het tweede kerkelijk centrum en zijn fiscaal aftrekbaar.
  • Mocht door onvoorziene omstandigheden door de Algemene Kerkenraad niet voor 31 december 2020 het definitieve besluit voor de bouw van het tweede kerkelijk centrum worden genomen, dan wordt uw gift op een fiscaal correcte wijze teruggegeven.
  • Voor een gift vult u onderstaand invulveld in. Vervolgens kunt u uw gift middels iDEAL betalen.

Ik maak een gift over voor de bouw van het tweede Kerkelijk Centrum.

520