Hervormd Woudenberg

Zondagsschool 'Dorp'/Bijbeluur

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),
Het rooster voor de aankomende zondagen ziet er als volgt uit:
12 mei –  Zondagsschool
Groep 1-4: Abram bevrijdt Lot en ontmoet Melchizedeck – Genesis 14
Groep 5-6: de gevangenbewaarder – Handelingen 16: 16-40
De leertekst is Lukas 19:10 : ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’
19 mei - Bijbeluur
Groep 1-4: God sluit een verbond met Abraham – Genesis 15
Groep 5-6: Paulus gevangen genomen – Handelingen 21: 26-40
De leertekst is Mattheus 28:20: ‘En zie, Ik ben met U al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. ‘
Alle kinderen van groep 1 t/m 6 zijn weer van harte welkom op de zondagsschool en het Bijbeluur!
Hartelijke groet, de leidingDe Zondagsschool en het Bijbeluur zijn er voor alle kinderen van 4 t/m 10 jaar.  Het wordt gehouden in Eben-Haëzer van 10.45-12.15. Zondagsschool is altijd tijdens wijk 1 diensten en start in Eben-Haëzer. Bijbeluur is tijdens wijk 2 diensten en start in de kerk. We gaan met elkaar zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, en daarnaast doen we altijd een leuke verwerking over de Bijbel. Vanaf groep 5 leren de kinderen een Bijbeltekst en is er meer aandacht voor het persoonlijke geloof van de kinderen in de vorm van groepsgesprekken en spel. Er zijn 3 groepen: groep 1/2, 3/4 en 5/6. Zondagsschool en Bijbeluur beginnen de zondag na de Startdag winterwerk. Zondagsschool eindigt met de zondag vóór Pinksteren en Bijbeluur loopt door tot aan de zomervakantie.

Tijdens Heilig Avondmaal, themadienst ‘Kerk en School’ en aan het begin van vakanties is er geen Zondagsschool of Bijbeluur. Tijdens Kerst en Pasen hebben we een kinderviering in de kerk voor de hele gemeente.  Met de paasviering wordt er afscheid genomen van de kinderen van groep 6.

Voor vragen of informatie kunt u bellen of mailen met de contactpersoon voor Zondagsschool Dorp/ Bijbeluur: Greta Leeuwdrent: tel. 033-2864035 of email: gretapost@hetnet.nl

292