Hervormd Woudenberg

Zondagsschool 'Dorp'/Bijbeluur

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),
In dit seizoen zal er nog 1 keer Bijbeluur zijn.
Het rooster voor de aankomende zondag ziet er als volgt uit:

7 juli – Bijbeluur om 9.00 uur
Groep 1-4: Jezus volgen – Lukas 9:51-62
Groep 5-6: Paulus naar Malta – Handelingen 27: 33-44 en 28:1-10
De leertekst is Jesaja 42:4b: ‘De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht’

Alle kinderen van groep 1 t/m 6 zijn weer van harte welkom op het Bijbeluur!

Hartelijke groet, de leidingDe Zondagsschool en het Bijbeluur zijn er voor alle kinderen van 4 t/m 10 jaar.  Het wordt gehouden in Eben-Haëzer van 10.45-12.15. Zondagsschool is altijd tijdens wijk 1 diensten en start in Eben-Haëzer. Bijbeluur is tijdens wijk 2 diensten en start in de kerk. We gaan met elkaar zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, en daarnaast doen we altijd een leuke verwerking over de Bijbel. Vanaf groep 5 leren de kinderen een Bijbeltekst en is er meer aandacht voor het persoonlijke geloof van de kinderen in de vorm van groepsgesprekken en spel. Er zijn 3 groepen: groep 1/2, 3/4 en 5/6. Zondagsschool en Bijbeluur beginnen de zondag na de Startdag winterwerk. Zondagsschool eindigt met de zondag vóór Pinksteren en Bijbeluur loopt door tot aan de zomervakantie.

Tijdens Heilig Avondmaal, themadienst ‘Kerk en School’ en aan het begin van vakanties is er geen Zondagsschool of Bijbeluur. Tijdens Kerst en Pasen hebben we een kinderviering in de kerk voor de hele gemeente.  Met de paasviering wordt er afscheid genomen van de kinderen van groep 6.

Voor vragen of informatie kunt u bellen of mailen met de contactpersoon voor Zondagsschool Dorp/ Bijbeluur: Greta Leeuwdrent: tel. 033-2864035 of email: gretapost@hetnet.nl

292