Hervormd Woudenberg

Zondagsschool 'Dorp'/Bijbeluur

Op zondag 24 november start het kerstproject. Het kerstproject staat in het teken van vrede. De hemelse vrede die God geeft. In het Bijbelboek Micha lezen we hoe de profeet Micha werkt in Juda. Hij mag in een tijd van bedreigingen aan het volk vertellen over wat er komen gaat, vanuit Gods perspectief. Micha belooft dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël en ons een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de Koning die in vrede zal regeren, komt. We hopen dat alle kinderen zo veel mogelijk tijdens het kerstproject aanwezig zullen zijn.

Rooster voor de komenden zondagen:

17 november: zondagsschool
Groep 1-4: Jonathan vertrouwt op de HEER uit 1 Samuel 14
Groep 5-6: Izak geofferd uit Genesis 22: 1-19
Leertekst: Hebreeën 11:17: ‘Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd.’

24 november: bijbeluur start kerstproject
Groep 1-6: De HEERE is Koning op de Sion uit Micha 4:1-8
Leertekst: Micha 4: 5: ‘Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god. Maar wij zullen op weg gaan in de Naam van onze God, voor eeuwig en altijd.’

Alle kinderen van groep 1 t/m 6 zijn weer van harte welkom op het Bijbeluur!


Wie? 
Wij zijn zondagsschool Dorp en komen elke zondag bij elkaar in Eben-Haëzer tijdens de tweede morgendienst. We werken in drie groepen, 1-2, 3-4 en 5-6. Voor het seizoen 2019/2020 continueren wij de constructie bijbeluur/zondagsschool. Tijdens het bijbeluur starten en komen we weer terug in de kerk muv het kerst en paasproject.

Wat? 
Het belangrijkste vinden wij het vertellen van een verhaal uit de Bijbel. Wij werken met de lesmethode van de hervormde zondagsscholen bond. Groep 1-4 volgt een eigen verhalenlijn. Daarnaast maken alle kinderen een leuke verwerking. De kinderen van groep 5-6 leren elke week thuis een Bijbeltekst en wie trouw de tekst leert wordt beloond. Ook bidden en zingen zijn een belangrijk onderdeel van onze bijbeluren.

Wanneer? 
Zondagsschool Dorp is zowel met zondagsschool (wijk 1) als bijbeluur (wijk 2) tijdens de 2e ochtenddienst in Eben-Haëzer voor groep 1 t/m 6. We starten altijd de zondag na de Startdag. Er wordt rekening gehouden met kerkelijke activiteiten zoals Ouder en Kind dienst, Heilig Avondmaal, Kerk en schooldienst en vakanties. Daarnaast organiseert Zondagsschool Dorp met Kerst en Pasen een kinderviering voor de gehele gemeente. Zondagsschool Dorp wil hierdoor een aanvulling op de reguliere kerkdiensten waarbij het kinderen op hun niveau al vroeg wil helpen groeien in hun persoonlijke geloofsbeleving.

En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren. Psalm 78:7

Contact? Bel of mail gerust met:
Greta Leeuwdrent: tel. 033-2864035 of email: gretapost@hetnet.nl

292