Hervormd Woudenberg

Zondagsschool 'Dorp'/Bijbeluur

Vanwege geringe deelname is besloten vanaf de ingebruikname van De Oosterpoort geen zondagsschool meer te houden tijdens de morgendiensten. Het Bijbeluur zal wel wordt voortgezet en vanaf dat moment onder de verantwoordelijkheid van wijk 2 vallen.

Ouders, waarvan de kinderen toch graag de zondagsschool bezoeken, kunnen ook gebruik maken van de zondagsschool Rumelaar. Deze wordt ’s-middags in Eben-Haëzer gehouden.
De zondagsschool Dorp en het Bijbeluur zijn er voor alle kinderen van 4 t/m 10 jaar en worden gehouden in Eben-Haëzer van 10.45 - 12.15 uur.

Zondagsschool is altijd tijdens wijk 1-diensten en start in Eben-Haëzer.

Bijbeluur is tijdens wijk 2-diensten en start in de kerk.

We gaan met elkaar zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal en we doen daarnaast een verwerking over de Bijbel. Vanaf groep 5 leren de kinderen een Bijbeltekst en is er meer aandacht voor het persoonlijke geloof van de kinderen in de vorm van groepsgesprekken en spel. Er zijn drie groepen, te weten: groep 1-2, groep 3-4
en groep 5-6. Zondagsschool en Bijbeluur beginnen de zondag na de startdag van het winterwerk.
Zondagsschool eindigt op de zondag vóór Pinksteren en Bijbeluur loopt door tot aan de zomervakantie.

Tijdens Avondmaalsdiensten, themadienst kerk en school en aan het begin van vakanties is er geen zondagsschool of Bijbeluur. Tijdens Kerst en Pasen hebben we een kinderviering in de kerk samen met de hele gemeente.
Tijdens de paasviering wordt er afscheid genomen van de kinderen van groep 6.

Voor vragen of informatie kunt u mailen met de contactpersoon voor zondagsschool Dorp/ Bijbeluur:

Rebecca Lokhorst
Tel. 06-14423259
Email: rebeccalokhorst@gmail.com

292