Hervormd Woudenberg

Mannenvereniging Timotheüs

De Jongemannenvereniging Timotheüs komt in de herfst- en wintermaanden elke derde dinsdag van de maand bijeen. We vergaderen slechts één keer per maand, altijd op de derde dinsdagavond van de maand. Dat moet voor druk bezette mannen nog te behappen zijn. We houden ons met fundamentele zaken bezig, namelijk de bestudering van de Bijbel. Eigenlijk het meest wezenlijke waar het om gaat in het leven! De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. Na de opening wordt er een inleiding gehouden, die na de pauze besproken wordt. In de pauze is er gelegenheid voor een stukje informele ontmoeting. Als broeders van de Hersteld Hervormde gemeente en van de Hervormde gemeente Woudenberg trekken we bij Timotheüs gezamenlijk op, hetgeen we als zeer positief ervaren.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Meindert Langelaar, De Koekel 46; tel. 033-4622575
Cors van den Bosch, Nico Bergsteijnweg 66; tel. 033-2862312
Gerben Wolterink, De Kolk 24; tel. 033-2863871
Harry van Dieren, Rembrandtlaan 28; tel. 033-2860574
Herman van Egdom, Ringelpoel 27; tel. 033-2773932

304