Hervormd Woudenberg

Deze kring is bedoeld voor gemeenteleden die de achterliggende jaren openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd, maar niet uitgeleerd zijn en die verlangen naar zinvolle ontmoetingen rond een open Bijbel.
De meeste deelnemers aan deze kring zijn tussen de 20 en de 40 jaar. Ingrediënten van onze avonden: Inleiding aan de hand van Gods Woord, gesprekken in groepjes, onderlinge ontmoeting en koffie & thee.

Dit seizoen nemen we de Efeze-brief als leidraad. Paulus schrijft deze kernachtige brief omstreeks het jaar 62 aan de gemeente van Christus in een bruisende havenstad met een cultuur die sterk lijkt op die van ons. Het draait in de stad Efeze namelijk om geld verdienen, leven vol luxe, uitgaan naar sportwedwedstrijden en theatervoorstellingen en lekker feesten. Paulus klimt in de pen, om de gemeente die haar plek in die context heeft, te bewaren bij het geheim van het Evangelie van Jezus Christus. We luisteren over de schouders van de Efeziërs mee en spiegelen ons leven aan het Woord.
We starten om 20:00 uur in Eben-Haëzer.
De laatste datum dit seizoen is: 13 maart

570