Hervormd Woudenberg

Je hebt vorig jaar of al eerder openbare geloofsbelijdenis afgelegd en toen stopte de belijdeniscatechisatie. Maar voor je gevoel was je helemaal nog niet uitgeleerd… Eigenlijk heb je behoefte aan verdieping en verdere toerusting… En je merkt hoe waardevol en stimulerend het is, om een plek te hebben waar je andere gemeenteleden kunt ontmoeten om met hen in gesprek te zijn rond het Woord.

Herken je je daarin? Dan heb ik goed nieuws: Op D.V. maandagavond 30 september is namelijk de eerste avond van de verdiepingscursus Christelijk geloof. Zoals je wellicht weet, is deze kring bedoeld als voortgezette catechese voor hen die de achterliggende jaren (en dat mag je ruim nemen!) openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd.

Het plan is om ons komend seizoen samen te verdiepen in thema’s uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarin komt een breed scala aan thema’s aan bod. Bijvoorbeeld: Wie is God? Onze omgang met de Bijbel. De Drie-eenheid van God. Schepping en voorzienigheid. Zonde. Het verlossingswerk van Christus. Rechtvaardiging. Het nieuwe leven als discipel van de Heere Jezus. De kerk en de ambten. Heilige Doop en Heilig Avondmaal. Een christen en de overheid. Het laatste oordeel.
 

‘Wat geloven wij van de kerk? Maakt het uit naar welke kerk je gaat? Wat is een goede kerk en wanneer is een kerk een valse kerk? Wat moeten we er trouwens van vinden dat er zoveel verschillende kerken zijn? En wanneer ben je een levend lid van de kerk?’ Spannende vragen!
Op 25 november is de volgende avond van de ‘Verdiepingscursus Christelijk Geloof’. Nadat we het de vorige avond aan de hand van artikel 27, 28 en 29 van de NGB hadden over de kerk (niet zozeer over wat we ‘vinden’ van de kerk, maar wel over wat we ‘geloven’ van de kerk!), zal het deze avond gaan over de sacramenten, aan de hand van artikel 33 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. We spraken af dat de spits bij de bespreking de ‘zekerheid van het geloof’ zal zijn. Hoe weet je nou zeker, dat je een kind van God bent? En wat hebben de sacramenten met geloofszekerheid te maken? Mooie vragen; goede vragen; eerlijke vragen!

Heb jij in de achterliggende jaren belijdenis gedaan, en verlang je naar verdieping? Wees welkom & sluit je aan! We starten om 20:00 uur in Eben-Haëzer; koffie vanaf 19:45 uur.

De andere geplande data dit seizoen zijn D.V.:
27 januari 2019; 17 februari 2020 en 23 maart 2020

570