Hervormd Woudenberg

Je hebt vorig jaar of al eerder openbare geloofsbelijdenis afgelegd en toen stopte de belijdeniscatechisatie. Maar voor je gevoel was je helemaal nog niet uitgeleerd… Eigenlijk heb je behoefte aan verdieping en verdere toerusting… En je merkt hoe waardevol en stimulerend het is, om een plek te hebben waar je andere gemeenteleden kunt ontmoeten om met hen in gesprek te zijn rond het Woord.

Herken je je daarin? Dan heb ik goed nieuws: Op D.V. maandagavond 30 september is namelijk de eerste avond van de verdiepingscursus Christelijk geloof. Zoals je wellicht weet, is deze kring bedoeld als voortgezette catechese voor hen die de achterliggende jaren (en dat mag je ruim nemen!) openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd.

Het plan is om ons komend seizoen samen te verdiepen in thema’s uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarin komt een breed scala aan thema’s aan bod. Bijvoorbeeld: Wie is God? Onze omgang met de Bijbel. De Drie-eenheid van God. Schepping en voorzienigheid. Zonde. Het verlossingswerk van Christus. Rechtvaardiging. Het nieuwe leven als discipel van de Heere Jezus. De kerk en de ambten. Heilige Doop en Heilig Avondmaal. Een christen en de overheid. Het laatste oordeel.

Graag kies ik samen met jullie de thema’s – voor de eerste avond zal ik zelf een keuze maken. Uiteraard blijven we niet steken in de ‘leer’ – we zoeken de verbinding met ons ‘leven’.

Wees welkom! We starten om 20:00 uur in ‘Eben Haëzer’.
De andere geplande data dit seizoen zijn D.V.:
28 oktober; 25 november; 27 januari; 17 februari en 23 maart

570