Hervormd Woudenberg

Je hebt vorig jaar of al eerder openbare geloofsbelijdenis afgelegd en toen stopte de belijdeniscatechisatie. Maar voor je gevoel was je helemaal nog niet uitgeleerd… Eigenlijk heb je behoefte aan verdieping en verdere toerusting… En je merkt hoe waardevol en stimulerend het is, om een plek te hebben waar je andere gemeenteleden kunt ontmoeten om met hen in gesprek te zijn rond het Woord.
Het plan is om ons komend seizoen samen te verdiepen in thema’s uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarin komt een breed scala aan thema’s aan bod. Bijvoorbeeld: Wie is God? Onze omgang met de Bijbel. De Drie-eenheid van God. Schepping en voorzienigheid. Zonde. Het verlossingswerk van Christus. Rechtvaardiging. Het nieuwe leven als discipel van de Heere Jezus. De kerk en de ambten. Heilige Doop en Heilig Avondmaal. Een christen en de overheid. Het laatste oordeel.

Wat is de temperatuur van jouw gebedsleven…? Kom je warmen aan artikel 26 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis – een artikel dat ons aanvuurt om te bidden met vertrouwen en met verwachting! We willen dit artikel (waar het gaat over het werk van Christus als Voorbidder in de hemel in relatie tot ons gebedsleven) samen gaan lezen en erover in gesprek gaan op D.V. maandag 27 januari. Dan is namelijk de volgende avond van de Verdiepingscursus Christelijk Geloof. 

De andere geplande data dit seizoen zijn D.V.:
17 februari 2020 en 23 maart 2020

570