Hervormd Woudenberg


 


Voor wie ook overweegt mee te doen en misschien wat aarzelt nóg maar een keer een warme aanbeveling: De Verdiepingscursus is een plek van studie, toerusting en ontmoeting voor gemeenteleden die de achterliggende jaren openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd, maar niet uitgeleerd zijn en die verlangen naar zinvolle ontmoetingen rond een open Bijbel. Voor wie zich afvraagt of hij/zij er qua leeftijd ‘tussen past’: Denk niet te benauwd – maar de meeste deelnemers hebben een leeftijd die begint met het cijfer 2 of 3 en een enkeling met 4.
Wees welkom!
We starten om 20:00 uur in Eben-Haëzer.

De volgende data zijn:
17 januari 2022
14 februari 2022
14 maart 2022

570