Hervormd Woudenberg

De kerkenraden van wijk 1 en wijk 2 zijn voornemens, komend seizoen een huwelijkscatechese op te starten. We denken daarbij aan 2 cursussen; de eerst gericht op jonge stellen die nog niet of pas net getrouwd zijn. De tweede is gericht op echtparen die al langere tijd getrouwd zijn. De opzet van e.e.a. wordt momenteel uitgewerkt. U zult worden geïnformeerd zodra nadere informatie beschikbaar is.

447