Hervormd Woudenberg

Geloofsopvoeding

Dinsdagavond 29 oktober is er weer een avond over geloofsopvoeding. Alle ouders van harte welkom. Inloop om 19.45 uur, aanvang 20.00 uur in Eben-Haëzer.
Thema: Opvoeden vanuit je hart
“We doen vaak gewoon maar wat.” Deze woorden komen uit de mond van een hoogleraar pedagogiek. Hij had het niet alleen over hoe andere ouders met hun kind(eren) omgaan, maar ook over zichzelf. Zijn zijn woorden herkenbaar? Laten we dan op een avond eens rustig met elkaar nadenken over het hoe, wat en waarom van de christelijke opvoeding. Dat is immers een opvoeding waar je hart helemaal in mee doet. Deze avond blijven we niet steken bij hoe het allemaal zou moeten. De praktijk van alledag komt zeker aan bod. En natuurlijk is er ook ruimte voor bespreking van je eigen vragen. Margreet van den Berg- van Brenk, gezinswerker bij het LCJ,  zal deze avond verzorgen.

573