Hervormd Woudenberg

Blijvend Leren
Voor gemeenteleden die al langer geleden belijdenis van het geloof deden, maar op zoek zijn naar verdieping is de voortgezette catechesegroep ‘Blijvend Leren’ bestemd. In een serie van zes avonden per seizoen, steeds op de laatste maandag van de maand, doordenken we allerlei belangrijke thema’s m.b.t. het geloof en het gereformeerde belijden.

Verdiepingscursus Christelijk Geloof
Voor degenen die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd is er aansluitend een driejaarlijks traject van voortgezette catechese in de vorm van een cursus. In een cyclus van 6 avonden per seizoen, die altijd gegeven worden op de tweede maandag van de maand, bespreken we belangrijke kernwoorden uit de Bijbel en het leven van het geloof.

430