Hervormd Woudenberg

Bijbellezingen 2022

De geplande Bijbellezing door Dr. F.G. Immink op 30 maart a.s. wordt opnieuw in de kerk gehouden. De vorige keer hebben velen de lezing kunnen meemaken via een livestreamverbinding. Ook dit keer is er weer een livestreamverbinding.

De Bijbellezing zal gaan over de opstanding van de doden.

  • In Markus 16:8 lezen we over de opstanding van de Heere Jezus. ‘U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet.’
  • In 1 Kor. 15:35-49 schrijft Paulus over de opstanding van de doden. Hij gebruikt daarvoor het beeld van de graankorrel die wordt uitgezaaid op de akker.  ‘Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.’ 

U bent van harte welkom. 

332