Hervormd Woudenberg

Bijbellezingen 2019-2020

Ook in dit winterseizoen hoopt Prof. Dr. H. van den Belt weer een aantal bijbellezingen te verzorgen. Het thema dit jaar is: Christus en de machten, lessen uit Kolosse. Waar laten we ons door beïnvloeden en wat zit daar achter? Wij zijn het niet zo gewend om na te denken over de geestelijke machten. In Kolosse waren de pas tot bekering gekomen heidenen nog erg onder de indruk – en soms ook een beetje bang – voor de geestelijke machten en kosmische krachten. De apostel Paulus wijst hen er op dat Christus hun Koning is en dat Hij verheven is boven de 'tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen' (1:16).
In onze zes geplande bijbellezingen gaan we Deo Volente nadenken over de betekenis van de heerschappij van Christus over de machten.
De thema's zijn:
1. Het koninkrijk van Christus Kolossenzen 1:1-14 (vers 13)      

2. De volheid van Christus Kolossenzen 1:15-23 (vers 19)

3. De verdrukkingen van Christus Kolossenzen 1:24-2:3 (vers 24)                           

4. De besnijdenis van Christus Kolossenzen 2:4-23 (vers 11)

5. Het Woord van Christus Kolossenzen 3:1-4:1 (vers 16)

6. Het geheimenis van Christus Kolossenzen 4:2-18 (vers 3)

De data zijn:
16 oktober; 27 november; 15 januari; 12 februari; 19 maart; 22 april.

We mogen ons niet door de dwaalleer laten afleiden van Christus 'in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn' (2:3) en iedere christen moet leren om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is (3:1). We hopen dat de bijbellezingen daaraan mogen bijdragen. De lezingen vinden plaats in Eben Haëzer en beginnen om 20.00 uur.

332