Hervormd Woudenberg

Zoals al eerder is meegedeeld heeft de AK twee nieuwe vertrouwenspersonen aangesteld, die benaderd kunnen woorden door gemeenteleden in situaties waarin het vermoeden bestaat dat er sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Er is altijd sprake van een grote schroom en schaamte in dergelijk omstandigheden, waardoor melding of contact opnemen een grote drempel is. Veiligheid en vertrouwen is daarom noodzakelijk. Om deze reden hebben de vertrouwenspersonen een e-mailadres gekregen van hervormdwoudenberg.nl, zodat eventuele vragen niet op hun privé e-mail binnenkomt.
Hieronder treft u de namen, telefoonnummers met e-mailadres aan.

Henriëtte Dorst-van Haarlem, tel. 06-38725557
 h.dorst@hervormdwoudenberg.nl

Gerard Harskamp, tel. 033-4323120 
g.j.t.harskamp@hervormdwoudenberg.nl

 

Protocol-seksueel-grensoverschreidend gedrag

622