Hervormd Woudenberg

SMPR

Wat is Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties?
Een gemeentelid neemt een ambtsdrager in vertrouwen en deelt met hem intieme problemen, in de hoop op aandacht en steun. De ambtsdrager wordt een steun en toeverlaat. En dan blijkt dat geleidelijk een grens overschreden wordt. De pastor gaat meer en meer de pastorant gebruiken om zijn eigen (emotionele en seksuele) behoeften te bevredigen. Met als gevolg dat de betrokkene er –naast het oorspronkelijke probleem- nog een probleem bij krijgt.

Dat alles is moeilijk en belastend. Was dit misbruik? Soms durft niemand het de ambtsdrager  te verwijten, door zijn positie. Soms ligt het duidelijker en is er geen twijfel over het misbruik, maar durft niemand er over te praten. We spreken dan van “seksueel misbruik in een pastorale relatie’’.

‘Misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of ambtsdrager van de kerk ten opzichte van een gemeentelid, in de vorm van seksuele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodigingen tot seksueel contact, meestal onder druk van geheimhouding’.

Wie zijn die slachtoffers?
Vrouwen, mannen, kinderen, jongeren en ouderen kunnen allemaal te maken krijgen met seksueel misbruik door een predikant of een vertegenwoordiger van de kerk. Wat zij met elkaar gemeen hebben, is dat ze zich in een periode van kwetsbaarheid hebben toevertrouwd aan iemand die niet professioneel en betrouwbaar bleek te zijn.

Hoe vaak komt het voor?
Er is geen landelijk onderzoek gedaan naar de omvang van het probleem. SMPR wordt ieder jaar ingeschakeld in ongeveer twintig situaties. Mogelijk is dit maar het topje van de ijsberg.

Wat biedt SPMR?
Begeleiding en bijstand aan slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale relaties of hun partner of ouders.
Begeleiding van (de kerkenraad van) de gemeente die geconfronteerd is met seksueel misbruik door een predikant of ambtsdrager.
Advies (gevraagd en ongevraagd) aan landelijke kerken over preventie van en beleid rondom seksueel misbruik.
Voorlichting over mechanismen bij en gevolgen van seksueel misbruik.

Zo is er een meldpunt, zo zijn er vertrouwenpersonen, gemeentebegeleiders, is er een coordinator en is er een interkerkelijk bestuurlijk overleg die de kerken aanspreekt.


SMPR:                            Meldpunt seksueel misbruik in de kerk
Coordinator:                Lenny van den Brink- 't Hart
Postadres:                    Postbus 6028, 3503 PA Utrecht
Bezoekadres:              Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht
Telefoon:                      030-3038590
E-mail:                          info@smpr.nl
Website:                       www.smpr.nl

235