Hervormd Woudenberg

Huisbezoek

De wijken zijn verdeeld in secties, met voor iedere sectie een eigen sectie-ouderling. Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle geregistreerde adressen eens in de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek. Bezoek vindt volgens afspraak plaats in de periode “oktober-mei”. In de regel gaat de ouderling op bezoek met een vaste bezoekbroeder. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld. De huisbezoekers leven graag mee in het wel en wee van elk gemeentelid. Ze willen ook hun zorg besteden en hun hulp bieden in de vragen van bekering en geloof. We sporen u aan hen zoveel mogelijk tegemoet te komen bij het maken van een afspraak. Zegt u alstublieft niet zonder werkelijke noodzaak een eenmaal gemaakte afspraak af. Eén en ander bevordert een goede voortgang van dit belangrijke stukje kerkenwerk.

225