Hervormd Woudenberg

Catechisatie wijk 2

Beste Catechisanten,

9 april is alweer de laatste catecheseavond.
We sluiten deze avond met alle groepen (m.u.v. kindercatechese) tegelijk af in de grote zaal.
We hebben het hele jaar tijdens catechese gecollecteerd voor OMF.
David van der Lee, die uitgezonden is door de OMF/GZB, komt ons vertellen van het werk wat de OMF doet.
Aan het einde van de avond zullen we ons opgespaarde collectegeld overhandigen aan Maarten Kommers (OMF)
De avond start om 19.30 en we ronden rond 20.30u af.

De kindercatechesegroepen ronden ’s middags in hun eigen groepen af.

Hartelijke groeten, de jeugdouderlingen


Kindercatechese (groep 7 en 8)
op dinsdagmiddag van 14.15 uur - 15.00 uur.

Leer & Leef (( 1t/m 4 jaar VO, 12 t/m 15 jaar)
dinsdagavond 19:00 – 20:00 uur

Leer & Leef (16 en 17 jaar)
maandagavond van 19:30 uur – 20:30 uur

Vrijdagavondgroep (alle leeftijden)
vrijdagavond van 18:30 uur – 19:15 uur

18+ catechese
(ook voorbereidend belijdeniscatechese)
op maandagavond van 19:30 uur – 20.30 uur

Belijdeniscatechese
op maandagavond van 20:30 uur – 22:00 uur

Catecheses vinden plaats in Eben-Haëzer.

444